Kdy koučovat zaměstnance

Již bylo napsáno mnohé o tom, proč a jak by měli manažeři koučovat své zaměstnance. Málo pozornosti se však věnuje tomu, kdy je pro koučování správná doba. Článek se proto zabývá tímto tématem. Řada manažerů se mylně domnívá, že koučování zaměstnanců spočívá v předávání znalostí a dovedností potřebných ke každodennímu výkonu práce. Ve skutečnosti jde ale o dlouhodobý proces, kdy manažer zaměstnanci pomáhá určovat a překonávat individuální překážky, které mu brání v excelentním výkonu. Zaměstnance tedy nekoučujete, když mu říkáte, co má dělat.

Než začnete koučovat zaměstnance, měli byste vědět, že jsou dostatečně vyškoleni pro svou práci a vědí, co se od nich očekává. Uvědomte si, že koučování nelze uspěchat. Vyžaduje čas a také vaši emocionální stabilitu. Nechte zaměstnance, aby dělali chyby a učili se z nich. Můžete je školit a radit jim, konkrétní zkušenost však bude vždy jen na nich. Koučování zaměstnanců je na místě v následujících případech:

- Když chování zaměstnance představuje ohrožení pro něho nebo jeho okolí. V tomto případě není vhodné nechat jej učit se z vlastních chyb. Neříkejte mu, jak se zachovat, ale nabízejte alternativy. Ujistěte se, že chápe nevhodnost svého chování.

- Když chování zaměstnance může mít etické nebo právní důsledky. Zaměstnancům nemůžete dovolit chovat se protiprávně a neměli byste přehlížet ani jednání neetické. Takové chování nelze omluvit ani tehdy, pokud vychází ze zaměstnancovy nedbalosti. Ukažte jim možnosti, jak se chovat lépe a vysvětlete, v čem dělali chybu.

- Když chování zaměstnance ohrožuje jeho pozici v pracovním týmu. Vaši zaměstnanci by měli pracovat jako tým. Pokud se některý člen chová tak, že jej tým vylučuje, měli byste zasáhnout.

- Když zaměstnanec opakuje chování, které selhává. Pokud se snaží řešit problémy různými způsoby a nedosahuje úspěchu, měli byste mu ukázat správnou cestu.

- Když má chování zaměstnance výrazný dopad na finanční situaci firmy. Máte odpovědnost vůči firmě a ochraně jejích financí, která je stejně velká jako odpovědnost vůči rozvoji personálu.

-kk-

Zdroj: About Management - část amerického portálu About.com věnovaná managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje About Management