Klesající vzdělanost ohrožuje USA

Po většinu dvacátého století měly Spojené státy nejvzdělanější pracovní sílu na světě. Dnes už to však neplatí. Loňská studie personálních organizací Conference Board, Corporate Voices for Working Families, Partnership for 21st Century Skills a Society for Human Resource Management ukázala, že američtí zaměstnanci jsou velmi nedostatečně připraveni na požadavky dnešních a zejména budoucích pracovišť. Jiný výzkum společnosti Deloitte dále ukázal, že 42 procent vysokoškoláků v Číně studuje přírodní vědy a inženýrství, zatímco v USA je to jen 5 procent vysokoškoláků.

V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století připadalo na USA 30 procent celosvětového počtu absolventů vysokých škol. Dnes je to 14 procent a i toto číslo stále klesá. Rozvíjí se globální konkurence. Na počátku devadesátých let se američtí zaměstnavatelé začali snažit získat jednoduché pracovní dovednosti za nejnižší možnou cenu. Začali proto outsourcovat jednoduché činnosti z rozvojových zemí a soustředit se na konkurování na globálních trzích produktů s vysokou přidanou hodnotou, kde byli potřeba vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.

Tato strategie fungovala několik let. Dnes však Spojené státy svádějí konkurenční boj se zeměmi, které nabízejí vysoké počty vzdělaných zaměstnanců schopných pracovat za nižší mzdy než jejich protějšky v USA. Američtí zaměstnanci všech dovednostních stupňů jsou v přímé konkurenci s lidmi z celé planety. Moderní technologie daly zaměstnavatelům přístup k levné vysoce kvalifikované základně talentů, která je schopna být součástí globálních pracovních týmů, ať už se nachází kdekoli.

Globálnímu trhu dokáží dominovat jen země, které povedou na poli inovací a dokáží přicházet s nejúspěšnějšími novými produkty a službami. V dnešní znalostní a technologiemi řízené ekonomice je dokonalost standardem pro zachování globální konkurence.

Pokles vzdělanosti Američanů však konkurenceschopnost USA poškozuje. Pokud se bude nadále prohlubovat, jejich životní úroveň vzhledem k ostatním zemím klesne. Důležitou roli proto hrají lidské zdroje, jejichž úkolem bude vyvinout plány, jak překlenout vznikající dovednostní mezery a identifikovat budoucí potřeby.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group