Know-who, nebo know-how?

V poslední době je podle některých odborníků důležité nejenom to, co dokážeme, ale i to, koho známe. Dobré kontakty podstatně ulehčují život. Mnozí lidé však zejména v pracovní oblasti podceňují význam budování dostatečně rozvinuté sítě mezilidských vztahů. Na využívání osobních kontaktů a vztahů při budování profesního postupu si pak většinou stěžují ti, kteří žádné nemají. Základem kariéry jsou samozřejmě odborné vědomosti a osobní předpoklady, vysoce kvalifikovaných lidí s vynikajícím profilem je však mnoho, takže právě kontakty mohou hrát významnou roli.

O tom, zda bude rozhovor dvou neznámých lidí dále úspěšně pokračovat rozhoduje zpravidla prvních 45 sekund. Člověk by si proto měl uvědomit, že v této době je vlastním „vývěsným štítem“ a vyhnout se nesrozumitelné prezentaci. Cílem prvních chvil setkání by mělo být vyvolat u partnera zvědavost a zájem vyposlechnout si o vaší práci více. Nikdy neodcházejte z domu bez profesionálně vyrobených vizitek. Pro úspěšné vytvoření sítě kontaktů je také důležité znát vlastní cíle.

- Čeho chcete dosáhnout v následujících 12 měsících?

- Koho z lidí, kteří by vám mohli pomoci v současné době znáte?

- Kdo vám chybí, abyste mohli dosáhnout stanovených cílů?

Jakmile osobně poznáte důležitou osobu, měli byste se držet pravidla 72 hodin, tj. ozvat se jí nejpozději do tří dnů. Zároveň byste měli mít na paměti, že budování kontaktů je živý mechanismus, který funguje na vzájemném má dáti – dal, přičemž na začátku stojí vždy dal. Nelze spoléhat na to, že první kontakt přijde sám bez vynaložení nějakého úsilí. Nejjednodušší je začít navazovat kontakty prostřednictvím členství v zájmových skupinách, klubech, spolcích a organizacích.

-kk-

Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk