Koučing, komunikace a vedení týmu

Koučing (osobní vedení) je v současném americkém obchodním světě výrazným fenoménem přinášejícím překvapivé výsledky. Zaměstnanci i manažeři jsou si vědomi, že je jednou z účinných metod jak držet krok s vývojem a s konkurencí. Péče o rozvoj zaměstnance je stále věcí společnosti - každý nově přijatý pracovník prochází fázemi počátečního odmítání, pasivity (nejnižší výkonnost), následuje explorativní období a nakonec nadšení pro práci. Cílem osobního vedení je přenést jej co nejrychleji přes negativní fáze.

Většina manažerů chybuje, pokud se nesnaží poznat jedinečné schopnosti členů svého týmu a neptají se jich, jakých prácí či úkolů by se rádi ujali. Tým následuje vedoucího, který má jasný plán a cíl, jde za svojí vizí. Pokud lidé opouštějí svoji roli a práce je přestává bavit, promluvte si s nimi o tom, jak jejich úlohu předefinovat či změnit jejich pracovní činnost. Informace - vaši spolupracovníci chtějí vědět jaký je stav, kam směřují - buďte v kontaktu s prezidentem společnosti, pokud vedete manažery na středním stupni, vyžadujte, aby organizovali pravidelné porady s svými týmy.

Ředitelé a manažeři musí se svými lidmi komunikovat - to může zabránit přikládání váhy neověřeným zprávám, posiluje vědomí hodnot, které firma zastává, a dává najevo, jaké cíle, vize a záměry společnost má. Je třeba poskytovat informace nejen nezbytně nutné, ale adekvátní a komplexní.

**Datum vydání: VII/2002**
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher