Koučink jako pomoc propuštěným manažerům

Koučování může hrát zásadní roli v tom, aby se starší manažeři, kteří přišli neočekávaně o práci, dokázali s touto situací vyrovnat a dále pokračovat v kariéře. Ukázal to výzkum odborníků z britských univerzit Surrey a Bath s názvem Temporary Derailment or the End of the Line? Managers Coping with Unemployment at 50.

Dvouletá studie, které se zúčastnili propuštění seniorní manažeři ve věku 49 až 62 let, potvrdila, že ztráta zaměstnání představuje pro starší manažery velmi traumatizující zkušenost. Profesor David Gray z University of Surrey vysvětluje, že se k této zkušenosti stavějí třemi základními způsoby:

  1. Nejobtížnější je vyrovnat se s propuštěním pro ty manažery, kteří nedokáží ztrátu práce přijmout a truchlí nad svou ztracenou slávou. Cítí zoufalství, zničení a depresi. Svou situaci vnímají jako konec svého úspěchu a kariéry.

  2. Nejlépe naopak situaci zvládají ti, kteří ztrátu práce chápou jako novou kapitolu ve svém životě a přijímají novou práci na zkrácený úvazek, začínají vlastní podnikání nebo se pustí do studia či dobrovolnických aktivit.

  3. Mezi dvěma výše uvedenými skupinami jsou pak ti manažeři, kteří svou situaci vidí jako dočasné vykolejení ve své kariéře a věří, že se dokáží vrátit na stejnou úroveň, z níž byli sesazeni.

Aby se manažer mohl vyrovnat se ztrátou kariéry, musí projít procesem znovuobjevení sebe sama. Právě v tom jej podle Davida Graye může výrazně podpořit koučink. Profesor Yannis Gabriel z University of Bath dodává, že profesionálové se lépe vyrovnávají se ztrátou zaměstnání, když si dokáží vytvořit příběh, který jim pomůže vnímat sebe samotné jako osobnosti, které jsou sice nezaměstnané, ale nezaměstnanost neutváří jejich identitu.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone