Koučování má zaměstnance zapojit, ne řídit

Koučování není záležitostí příkazů nebo říkání druhým, co mají dělat. Jde především o inspirování k určitému chování a motivaci lidí směrem k tomu, aby dělali to nejlepší, co mohou. Úspěšný koučovací vztah pak pomáhá budovat angažovanost zaměstnanců. Při koučování však často dochází k chybám:

- Příkazy versus zapojení. Jak často říkáte svým zaměstnancům, co mají dělat a jak často se ptáte na jejich názory? Je sice třeba mluvit o smyslu a důležitosti úkolů, při vytváření myšlenek nebo řešení problémů byste však měli zaměstnance zapojit.

- Každý zaměstnanec má co říci. Řada zaměstnavatelů neumožňuje svým lidem, aby měli vliv na rozhodování či cíle, kterých mají dosáhnout. Zaměstnanci však budou mnohem produktivnější a inspirovanější, když znáte hodnotu, kterou vaší organizaci přinášejí a dáte jim možnost vybrat si, jak daného cíle dosáhnout.

Chcete-li koučování na vašem pracovišti zefektivnit, držte se následujících doporučení:

- Udělejte krok zpět a identifikujte výsledky, kterých chtějí vaši zaměstnanci dosáhnout. Než jim řeknete, co by měli chtít nebo začnete sami předpokládat, co chtějí, zeptejte se jich.

- Dejte jim vědět, jaké výsledky si přejete. Komunikovat o tom, jaké výsledky očekáváte, je důležité, protože to ovlivní míru angažovanosti zaměstnanců. Je třeba zapojit je do dialogu o výsledcích a o tom, jak přispějí firmě.

- Řešte záležitosti a problémy zaměstnanců. Je pravděpodobné, že zaměstnanci budou mít určité problémy. Proto si je vyslechněte. Sdílejte širší perspektivu a pomozte jim najít proveditelné řešení.

- Dejte zaměstnancům parametry. Každý projekt či cíl má své parametry, které je třeba dodržovat. Ujistěte se proto, že o těchto parametrech komunikujete. Pak se zaměstnanců zeptejte na jejich nápady, jak dosáhnout požadovaných výsledků.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools