Koučování otevírá pohled zvenčí

Koučové pomáhají svým svěřencům vidět věci nejen z jejich pohledu, ale i očima jiných. Výsledkem pak bývá takzvaný „aha" zážitek, kdy koučovaný uvidí svou situaci v celém kontextu a pochopí, co je pro něj nejlepší. Jana Králová, která se koučováním zabývá, popisuje v článku několik příkladů ze své praxe. 

Ředitel Jan je energetický a zodpovědný odborník ve svém oboru, u svých manažerů však vidí nedostatky v podobě nedostatečné pracovitosti, nejasností při plnění úkolů nebo neschopnosti vést lidi. Když se zamyslel, jak zadává úkoly, uvědomil si, že očekává mnoho, ale nevyžaduje nic. Díky tomu začal postupně měnit chování vůči podřízeným.

Ředitelka marketingového oddělení Kateřina zase přijala ambiciózní podřízenou. Ta začala se vším nesouhlasit, otevřeně prohlašovat, že kariéra je důležitější než rodina a rozkládat rodinnou atmosféru oddělení. Díky této podřízené si však Kateřina uvědomila, že ona sama neustále pracuje, žije bez partnera a nemá koníčky.  Velmi často si totiž na příkladu druhých uvědomíme něco, co sami děláme a stydíme se za to, nebo to v sobě potlačujeme.


Mladá manažerka Daniela úspěšně vedla pobočku nadnárodní společnosti, narážela však na nepochopení ze strany francouzského vedení. Ukázalo se, že budování vztahů s ním považovala za ztrátu času. Dnes se sama ptá na názory a rady vedení, účastní se společenských akcí, je uvolněná a baví se. Vztahy s vedením jsou mnohem lepší.

-kk-

Zdroj: Moderní řízení - Online verze časopisu Moderní řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Moderní řízení