Koučováním k většímu potenciálu zaměstnanců

Koučování umožňuje firmám maximalizovat kapacitu jejich lidí a zaměstnancům uvědomit si svůj plný potenciál. Článek shrnuje deset rad, jak koučovat zaměstnance.

- Připravte se na koučovací sezení. Začněte tím, že pochopíte, čeho chce díky koučování dosáhnout vaše organizace i příslušní zaměstnanci.

- Rozhodněte se, zda půjde o koučování, nebo mentorování. Koučink pracuje s kladením otázek a nasloucháním, zatímco mentor může být poradcem, který zaměstnanci poradí, kam by se měl dále ubírat.

- Naslouchejte. Kouč musí být schopen poslouchat, aniž by soudil. Na základě naslouchání pak může klást efektivnější otázky.

- Ukazujte, že koučink není za trest, ale má pomoci. Někteří zaměstnanci mohou ke koučinku přistupovat negativně, protože se ke koučovi dostali v důsledku výkonnostních problémů. Kouč proto musí rychle dát najevo, že jeho úkolem je pomoci k tomu, aby zaměstnanci sami odhalovali své limity.

- Používejte správné otázky. Neptejte se, proč se něco stalo. Zbytečně byste tím navodili konfrontaci. Slovo „proč“ můžete nahradit například otázkami: Jaké okolnosti vás vedly k...? Jak jste rozhodli o...?

- Pochopte, že koučovaný zná odpovědi. Kouč nemá přicházet s odpověďmi, ale umožnit svým svěřencům, aby je nacházeli sami.

- Pamatujte na zachování důvěrnosti. Ujistěte své svěřence, že vaše rozhovory jsou důvěrné. Mimo vaše setkání můžete hovořit jen o věcech, ke kterým vám dají souhlas.

- Rozdělujte větší kroky do menších. Často nedosahujeme svých cílů proto, že se ukáží být příliš náročné. Je tudíž třeba dělit je na menší, postupné kroky s realistickými termíny.
- Pochopte, že nejsou dobré a špatné cesty. Diskutujte o různých cestách, jimiž se vaši svěřenci mohou ubírat a umožněte jim, aby si vybrali sami.

- Domlouvejte následné kroky. Na konci sezení se domluvte na dalších krocích.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard