Koučováním proti odkládání

Koučové často pracují s klienty, kteří mají problémy s odkládáním svých povinností. Cítí se zahlceně a zároveň špatně, protože své úkoly stále tlačí před sebou. Kouč by měl proto zvolit duální přístup - zvážit důvody odkládání a nabídnout návrhy vytvořené speciálně pro „odkladače".

Odkládání je složitá záležitost. Pro někoho možná bude překvapivé, že nemá jen psychologické, ale také biologické kořeny. Mezi ty psychologické patří především strach ze selhání nebo naopak úspěchu, strach z toho, být pod kontrolou a strach z toho, čelit realitě. Biologické faktory zahrnují například deprese, pod jejichž vlivem člověk nemá dostatek energie na plnění svých úkolů. Patří sem také poruchy pozornosti apod. Co tedy doporučit těmto lidem?

- Stanovte si cíle. Pomozte svým svěřencům vymezit si cíle v podobě konkrétního chování. Namísto „snahy o lepší organizaci" se domluvte například na „jedné hodině uklízení stolu". Vždy se soustřeďte na jeden úkol najednou. Nebuďte perfekcionisté.

- Určete si malé kroky. Ukažte svým svěřencům, jak lze jeden úkol rozdělit do menších částí. Lidé, kteří odkládají, mají totiž tendenci uvažovat v příliš obecných a vágních pojmech, a tudíž si dílčí kroky často neuvědomují.

- Učte je využívat krátké časové úseky. Odkladači nechtějí začínat s ničím, dokud nebudou mít všechen potřebný čas k dokončení. Jak často ale máte k dispozici dlouhé časové úseky? 

- Učte je odhadovat čas. Odhadujte, jak dlouho bude něco trvat, a poté změřte skutečnou dobu trvání. Většina lidí, kteří mají problémy s odkládáním, čas buď podceňuje, nebo přeceňuje.

- Sledujte vývoj. Sledování sama sebe je užitečný motivační nástroj. Když dokážete sledovat, kolik času je potřeba ke splnění jednotlivých úkolů, naučíte se odměňovat pokroky a konfrontovat odkladače s reálnými časovými potřebami.

- Získejte podporu. Vyzývejte k hledání pomoci s odkládanými úkoly. Bude pak snazší určit, kde začít, co vynechat a jaké kroky podniknout.

-kk-

Zdroj: International Association of Coaching - portál neziskové organizace International Association of Coaching
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Association of Coaching