Lidé, kteří se účastní kurzů slušného chování, jsou sebevědomější a dokáží udělat lepší dojem

Článek se zabývá významem lekcí společenského chování pro zaměstnance. Výzkumy dokazují, že lidé, kteří prošli školením na téma společenského chování, jsou sebevědomější, více si věří a dělají lepší dojem na své okolí. To může být užitečné zejména při jednání se zákazníky či obchodními partnery. Problémem však zůstává omezený firemní rozpočet, který dovolí absolvovat toto školení jen některým zaměstnancům.

Existují čtyři hlavní typy programů společenského chování:

* Obecné zásady – jak správně vést telefonický rozhovor, jak si počínat při kontaktu s novým člověkem, zásady slušného jednání např. se zákazníky a dalšími firmami.
* Zásady při stolování – užitečné, pokud firma hodlá upevňovat vztahy se svými strategickými partnery např. formou pořádání obchodních obědů, rautů a večeří.
* Pravidla golfu – totéž, co platí v případě zásad stolování, tj. když firma pořádá golfový turnaj se zákazníky nebo strategickými partnery.
* Zdokonalování komunikace a smyslu pro humor. V těchto kurzech se zaměstnanci učí lepšímu vystupování, snaží se pochopit, jak je vnímají druzí lidé a tento image dále zdokonalovat.


**Datum vydání:** X/2001
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management