Manažeři fandí koučování, ale...

I když více než polovina manažerů z celého světa věří v pozitivní vliv koučování a mentorování zaměstnanců na celkové hospodářské výsledky firem, manažeři v Severní Americe mají menší důvěru než ostatní.

Podle studie společnosti BlessingWhite fandí koučování 65 % manažerů z USA a Kanady. V kontinentální Evropě je to přitom 71 % a v Asii 74 %. V Británii a Irsku je to 63 %. Průměrně tedy věří v pozitivní vliv koučování 67 % manažerů na celém světě.

Studie však dále odhalila značný nepoměr mezi důvěrou v koučování a realitou. Přestože většina manažerů uvádí, že rádi koučují a zaměstnanci jsou rádi koučováni, pouze polovina respondentů v Severní Americe a Asii skutečně koučování poskytuje. V Evropě je to ještě méně. Manažeři i zaměstnanci sice koučování věří, ale často přiznávají, že mu nevěnují dostatek času.

I když se od většiny manažerů očekává koučování zaměstnanců, pouze čtvrtina z nich je za koučování také placena. Koučování stále zůstává pouze doplňkem jiných, klíčových manažerských odpovědností.  

-kk-
Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork