Manažerská školení potřebují výsledky

Většina firem se shodně na tom, že vzdělávání a rozvoj manažerů je kritickým předpokladem úspěšného fungování organizace. Přesto je však právě tato oblast mezi prvními, jejichž rozpočty se krátí, nastane-li pro firmu méně příznivá doba. Důvodem je nejasné spojení mezi vzděláváním a výsledky. Firmy chybují v tom, že sice vytvářejí programy manažerského rozvoje s dobrým obsahem a schopnými školiteli, chybí jim však jakýkoli měřitelný dopad na chod firmy.

Co s tím?

Řešení je poměrně jednoduché: Požadujte, aby účastníci vstupovali do vzdělávacího programu se specifickou obchodní výzvou – individuálně, nebo jako tým. Dejte jim čas, aby si v rámci programu vytvořili plán pro dosažení této výzvy na základě prezentovaného obsahu a vyžadujte, aby po skončení programu uvedli tento plán v praxi.

Dnes, kdy se zdá, že ekonomická recese ustupuje, může být vhodná doba zaměřit se znovu právě na rozvoj managementu a jeho propojení s reálnými obchodními výsledky. Jsou účastníci vašich manažerských vzdělávacích programů vedeni k tomu, aby nové poznatky uplatňovali v praxi? Poskytne jim obsah programů nové pohledy na výkon jejich práce? Jak se přesvědčíte, že nové poznatky skutečně používají?

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review