Mýty a fakta o tom, jak rozvíjet mladé talenty

Ilustrační snímek

Myslíte si, že nejmladší generace zaměstnanců, tzv. generace Y, dává přednost online vzdělávání? Pak věříte jednomu z velmi častých mýtů o preferencích mladých pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje. Ukázala to studie britské profesní organizace Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání z celého světa s názvem Developing the Next Generation.

Stereotypní uvažování a přílišné zobecňování v otázce rozvoje začínajících zaměstnanců může vést ke vzniku nefunkčních rozvojových programů. Mladí lidé přinášejí do firem nadšení, novou energii, inovace a porozumění technologiím, potřebují se však ještě hodně zdokonalit v oblasti povědomí o sobě samých, přijímání kritiky a emoční inteligence. Dokáží-li firmy uznat a rozvíjet jejich silné stránky, mohou tím výrazně přispět k dosažení svých obchodních cílů.

Vytvořte business case

Podle závěrů studie CIPD, která se zaměřila na možnosti rozvoje pracujících ve věku 16 až 24 let, tito mladí zaměstnanci preferují postupné osvojování nových znalostí a dovedností po menších částech, učení se praxí a prostřednictvím zpětné vazby. Jsou zdatní v moderních technologiích, ale většina z nich nemá ráda učení online formou.

Programy pro rozvoj mladých zaměstnanců by měly vycházet z jasných obchodních scénářů. Každý z nich by měl mít svůj business case. Nejúspěšnější jsou obecně programy odborných stáží a praxí pro absolventy, kteří se pak mohou stát kmenovými zaměstnanci. Firmám napomáhají nejen k větší produktivitě, ale i k úspoře nákladů na nábor nových pracovníků.

V investování času, úsilí a peněz do funkčních programů rozvoje mladých lidí vidíme skutečnou hodnotu,“ uvedl Nick White, manažer programu pro absolventy v britské pobočce společnosti Fujitsu, jedné z firem, které sledovala studie CIPD. „Jde o to, abychom získali budoucí lídry, což se skutečně děje. Třicet procent účastníků našeho programu pro budoucí lídry začínalo v naší firmě jako absolventi.

Studie včetně doporučení, jak vytvořit business case pro investování do rozvoje zaměstnanců je k dispozici ke stažení zdarma na této stránce.

-kk-

Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)