Naučte svůj mozek kreativně pracovat i odpočívat v hladině alfa

Naše hlava je jeden velký počítač: mozek jako lidský orgán je složitý hardware a lidská mysl pomyslný software. Panuje názor, že člověk využívá asi jen jednu desetinu své mozkové kapacity. Náš mozek se velmi rád učí: zkuste mu nabídnout něco nového pomocí jeho přeladění do stavu hladiny alfa.

Jitka Ševčíková, Brillant Brain

Začneme-li se zabývat vědomým způsobem života, začneme-li přemýšlet nad tím, proč tu jsem a co je smyslem mého bytí tady, je to impuls k ukončení života nevědomého. Pokud se rozhodnete věnovat svému rozvoji a životu, uvědomíte si, že jsme velkou část života žili nevědomě: neuvědomovali jste si, jak velký vliv mají vaše myšlenky, a emoce na vaše chování, cíle a výsledky.

Samotný pojem „vědomí“ je důležitý v mnoha různých oborech, nejen v psychologii a spirituálních oblastech. Wikipedie říká, že VĚDOMÍ (od slova věděti) je základní atribut bdělého života člověka a v různé míře i dalších živočichů. Vědomí zahrnuje rozmanité duševní či mentální činnosti (vnímání, cítění, vyjadřování, paměť, pozornost atd.) a do jisté míry je řídí.

Je zdrojem naší vůle, rozhodování a tudíž i jakýmsi ohniskem či středem lidské osoby. Vědomí ztrácíme ve spánku, v těžké nemoci a při úrazech mozku, vědomí je tedy na mozku závislé. V moderním chápání často nahrazuje VĚDOMÍ pojem duše, případně i „já“. V lékařství se vědomí pokládá za protiklad bezvědomí, spánku či hypnózy.

Náš mozek je v akci 24 hodin denně a mimo jiné vytváří také bioelektrickou aktivitu, kterou můžeme sledovat pomocí speciálních lékařských přístrojů (EEG, biofeedback). Tyto přístroje zaznamenávají aktivitu mozku a odborníci dlouholetými výzkumy zjistili, že náš biologický počítač pracuje ve vysokofrekvenčním rozsahu. Zjednodušeně řečeno: mozek má 4 základní režimy, ve kterých funguje.

1. režim - Hladina delta (0,5 až 4 Hz) Nejpomalejší aktivita mozku se nachází v hladině delta a představuje hluboký spánek, kdy dochází k útlumu všech funkcí. Jedná se o stav bezvědomí, dochází k hluboké regeneraci všech životních funkcí a hromadění energetických rezerv.

2. režim - Hladina theta (4 až 7 Hz) Během této fáze dochází také k útlumu činnosti organismu a všech funkcí. V tomto pásmu se běžně nacházíme během spánku, naše tělo ani mysl nereagují na smyslové podněty.

3. režim - Hladina alfa (7 až 14 Hz) Pokud váš mozek zpomalí, jste v alfě. V této hladině se nacházíte nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení, při vyměšování nebo například při odpočinku či zahledění do prázdna atd. Jedná se o stav uvolnění těla i mysli, kdy má paměť zvýšenou schopnost ukládat a vybavovat si, mysl rychle regeneruje, celý organismus odpočívá a posiluje životní funkce, přirozeně se tvoří endorfiny. Hladinu alfa lze rozdělit ještě do třech konkrétnějších částí.

  • Vysoká alfa (11 až 13 Hz) Zaposlouchání se do oblíbené písničky, pohlcení dějem zajímavého filmu, naše mysl vypouští všechny starosti a myšlenky běžného dne. Cítíte se v klidu, v pohodě, vyrovnaní.
  • Nízká alfa (8 až 10 Hz) a superalfa (7,83 Hz) Nejdůležitější pásmo, kdy se naše tělo nachází v hluboce zrelaxovaném stavu, ovšem naše mysl je při plném vědomí. Zde dochází k propojení obou hemisfér.

4. režim - Hladina beta (14 až 21 Hz) V tomto pásmu mozek pracuje právě v tuto chvíli. Jedná se o bdělý stav, kdy je člověk zcela při smyslech a schopen logického myšlení. Na hladině beta funguje mozek převážnou část dne. Je to vždy, když používáme pohyb, v mysli vzniká určitá míra napětí, vysoká míra koncentrace, vědomé smyslové soustředění, schopnost reagovat a jít „do akce“.

Super Beta (21 až 35 Hz i více…) = stresová reakce

Já pracuji na svých seminářích, při osobním rozvoji i individuálním poradenství právě s hladinou alfa, která má plno využití. V tomto stavu se nacházíme zcela běžně několikrát za den, nejedná se tedy o žádný mystický či magický stav, při kterém byste zažívali nevídané zážitky (i když některým klientům se tam dějí).

V alfě se nachází každý z nás denně, jen si to prostě neuvědomujeme. Důležité může být zjištění, že do alfy se můžete naučit vědomě přeladit sami. Technik přeladění existuje také mnoho. Já využívám ladění přes barvy nebo čísla a práci s hlubokým dechem.

K výjimečným vlastnostem přeladění do hladiny alfa patří výborná paměť, soustředění, zesílení imunitního systému, omlazovací procesy buněk, přístup do podvědomí a bikamerální myšlení (práce obou mozkových hemisfér, levé i pravé).

Obecně se předpokládá, že levá hemisféra umožňuje logické myšlení, vnímání prostoru a času. Díky ní můžeme také mluvit, počítat, nakládat s informacemi, hodnotit a podobně. Je to jakoby ta inteligentnější a racionálnější část mozku. Pravá hemisféra se někdy označuje jako citová. Pomocí ní jsme schopni vnímat například lásku a veškeré vnitřní city a pocity. Pravá hemisféra je kreativní a založená na intuici.

Pokud se tyto dvě hemisféry spojí, má to velmi blahodárný účinek na psychiku i na tělo, a především mozek pak dokáže pracovat mnohem efektivněji než obvykle. Proto se pořádají například kurzy v angličtině, během kterých se pracuje právě v alfě.

Mozek je totiž mnohém lépe schopen přijímat informace, zapamatovat si je a následně s nimi pracovat. Prostě se dokáže lépe učit a soustředit. Tuto „techniku“ využívají jogíni i mniši už několik tisíc let. Jak myslíte, že by si například tibetští mniši dokázali zapamatovat tak rozsáhlé modlitby?

Ve stavu alfa můžeme dělat jakoukoli mentální aktivitu s minimálním výdejem energie a vysokou mírou vnímání všech podnětů a informací kolem. Ve stavu vědomí v hladině alfa dochází ke zlepšenému ukládání do paměti a vybavování z paměti, intenzivní relaxaci všech orgánů, načerpání energie a celkovému zlepšení zdravotního stavu. Je to jeden z nástrojů nástroj přímé redukce stresu.

Po absolvování semináře můžete sami pomocí daných kroků dosáhnout tělesného a duševního uvolnění – samostatného přeladění do alfa frekvence, a dále použít některou z mentálních technik.

Tyto techniky jsou zaměřeny zejména na rozpoznání a zvládnutí stresu, celkové zlepšení zdraví a řešení specifických zdravotních problémů, zbavení se nespavosti a migrén, vnesení větší harmonie do rodinného a pracovního života, výrazné zlepšení paměti a soustředění, posílení sebedůvěry a sebevědomí, dosažení lepšího zdravotního stavu, vitality, tělesné a duševní rovnováhy, rozvíjení tvořivosti a intuice.

15 minut denně v hladině Alfa zbavuje člověka obav a strachu. Strach je nejsilnější negativní emoce, která brání fyziologicky normální funkci paměti.

Náš mozek je opravdu schopen nevídaných možností, není na tom nic zvláštního, jen nám postupem času jakoby zakrněly, začali jsme ho válcovat logickým myšlením a starostmi každodenního shonu, které přicházejí s tím, jak zrajeme. Vzpomeňte si, když jste byli dětmi, čeho všeho byla vaše mysl schopna. Děti do tří let se v alfě nachází téměř neustále. Netrápí je žádné problémy a mnohdy vidí věci, které my ostatní úplně přehlížíme. Práce v hladině alfa vede k vnitřní svobodě a sebepřijetí.

Některé z technik, které se dají praktikovat v hladině alfa

  • Mentální budík – naučit se vzbudit se krátce pár minut před zazvoněním budíku.
  • Technika pracovny mysli – cvičení koncentrace a vizualizace. Pracovna mysli slouží k vnitřní práci na změně návyků, kvalit osobnosti, zlepšení zdraví a vztahů, získávání intuitivních nápadů a informací.

Další možnosti:

  • technika Studie zdravotního stavu a práce s vlastním zdravím,
  • technika Pozitivní věty,
  • technika Cvičení pozorovatele – uvolnění zranění uvolnění bolesti,
  • technika Modré dveře,
  • technika Čerpání energie,
  • technika Setkání s vnitřním dítětem a mnohé další.

V hladině alfa se dá dělat spousta dalších užitečných věcí. Hledat zapomenuté věci a myšlenky, naučit se pozitivně myslet, naučit se zdravě jíst, lépe se učit, zlepšit si paměť, dokonce i řešit určité vztahové a zdravotní problémy a především najít jejich příčiny.