Nebojte se idomů

Jazyk je živá látka, která se mění vlivem celé řady faktorů. Například angličtina je velmi flexibilní a stále rozšiřuje svou slovní zásobu o nové tvary či idiomy. Je to jazyk s řadou výjimek, kde téměř každé pravidlo platí jen na 90 %. Americká angličtina zahrnuje asi 4 000 idiomů a je třeba dalších 2 000 slov, aby vysvětlila, co všechna ta idiomatická spojení výrazů znamenají.

Idiomy slouží k tomu, aby parafrázovaly, co bylo řečeno. Pomáhají studentům příslušného jazyka lépe poznávat kulturu, historii a životní styl rodilých mluvčích. Jsou to výrazy a slovní spojení, jejichž význam často neodpovídá doslovnému překladu. Mají svou lexikální a gramatickou strukturu, kterou je třeba dodržovat. Zároveň jsou to integrální jednotky, což znamená, že jednotlivé části nelze samovolně oddělovat.

V angličtině se s idiomy setkáme v mluvené i písemné podobě, často i například novinách. Rodilí mluvčí je používají zcela běžně a přirozeně. Pro studenty cizích jazyků jsou idiomy obtížné z hlediska pochopení i použití právě proto, že jim chybí spojení s danou kulturou. Je třeba mít na paměti, že zvládnutí idiomů je sice náročné, jedině tak ale můžeme odhalit živější a zábavnější stránku cizích řečí.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com