Neuroleadership aneb Když mozek potřebuje kouče

Rychle se měnící pracovní prostředí vyžaduje i od lidí schopnost rychle se měnit. Nejmodernější výzkumy lidského mozku však ukazují, že změnit se je mnohem těžší, než si myslíme. Proto mozek potřebuje koučink. Přední světový odborník v oblasti neuroleadershipu David Rock vysvětluje, že lidské chování - včetně toho vůdcovského - vychází z fyziologie mozku.

Neuroleadership se zabývá výzkumem vůdcovství z pohledu neurovědy. Zkoumá centrální prvky vůdcovství, jako je sebeuvědomění, uvědomění ostatních, náhled na skutečnosti, rozhodování nebo ovlivňování a na základě výzkumu lidského mozku vytváří neurologickou teorii „soft skills". Pomáhá vůdcům pochopit jejich mysl i mysl druhých a nahradit dosavadní odhady realitou.

Spojení, která si vytváříme, tzv. mentální mapy, mohou podle Rocka silně ovlivnit, jakou realitu vidíme, často dokonce více než samotné podněty zvenku. Klíčem ke změnám v mozku je systematické zdokonalování dovednosti sebepozorování, která lidem umožňuje reagovat racionálně na emocionálně stresující podněty. Zde pomáhá koučink.

Právě na základě fyziologie lidského mozku vytvořil David Rock tzv. model SCARF, který pomáhá při spolupráci a ovlivňování ostatních. Zapojuje pět domén lidské sociální zkušenosti - status, jistotu, autonomii, spojitost a spravedlnost. Jeho smyslem je pomoci lidem snadněji si zapamatovat, uvědomit a potenciálně upravit klíčové sociální oblasti, které řídí jejich rozhodování.

David Rock je zakladatel a CEO celosvětové koučovací a poradenské společnosti Results Coaching Systems, operující ve 13 zemích světa. Vytvořil originální koučovací metodologii založenou na fungování mozku. Je tvůrcem termínu NeuroLeadership a řídí využití výzkumů neurověd pro firemní účely. Je autorem odborných knih a hostuje jako přednášející na četných business školách a v nadnárodních korporacích celého světa. Založil NeuroLeadership Summit, NeuroLeadership Institute a NeuroLeadership Journal. 4.6. 2009 vystoupí v Praze na workshopu s názvem Perspektiva se mění - Neuroleadership: Podstata leadershipu, který pořádá společnost Expertis.

-kk-