Než začnete koučovat manažery

Najmutí odborníka pro koučování manažerů je významná investice. Článek proto upozorňuje na pět podmínek, které je třeba splnit, než se k takovému kroku rozhodnete.

- Podpora managementu. Koučování manažerů probíhá v kontextu klientské organizace a klient může dosáhnout úspěchu jen tehdy, bude-li se soustředit na změny chování souvisejícího s organizačními cíli. Je proto stěžejní, aby celý proces měl svého sponzora z řad managementu. Nemusí to být přímý nadřízený koučovaného manažera, musí to však být někdo, kdo bude souhlasit s tím, že se stane zdrojem zpětné vazby.

- Souhlas manažera s tím, že má na čem pracovat. Manažer, který má být koučován, musí souhlasit s tím, že může něco změnit nebo zlepšit na svém chování, aby optimalizoval svou výkonnost nebo urychlil rozvoj své kariéry. Nejlepším klientem pro kouče je manažer oddaný svému rozvoji. Nejhorší je naopak ten, který odmítá zpětnou vazbu.

- Souhlas manažera s tím, že mu externí zdroj může přinést výhody. Silní, chytří a úspěšní lidé pracují na svém rozvoji, protože jsou oddaní svému úspěchu. Ti nejúspěšnější však vědí, že toho nemohou dosáhnout sami. Nejvhodnějšími kandidáty pro koučování jsou proto manažeři s otevřenou myslí, kteří jsou ochotni zvážit nové způsoby svého rozvoje.

- Souhlas manažera s tím, že na sobě musí pracovat sám. Manažer, který chce být koučován, musí rozumět tomu, že mu kouč nebude říkat, co má dělat. Musí pochopit, že je sám odpovědný za svůj úspěch a jeho budoucnost bude záviset na vlastní schopnosti změnit se.

- Organizační kultura schopná přijímat individuální změny. Organizační kultura musí být přístupná změnám, kterých manažeři dosáhnou a které budou chtít uplatňovat. Zásadní roli v rozvoji této kultury hraje výše uvedený sponzor.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101