Nové schéma rozvoje mladých talentů v KPMG

Poradenská společnost KPMG se rozhodla financovat náklady na školné pro 75 vysokoškolských studentů ve Velké Británii, kterým zároveň nabídne praxi ve svých kancelářích. Nové šestileté schéma rozvoje kariéry mladých talentů budou tvořit tři roky studia při práci a jeden následující rok zaměřený plně na studium pro získání akademického titulu v oblasti účetnictví. Poté budou absolventi zaměstnáni v KPMG s nástupním platem 20 tisíc liber a dalšími dvěma roky školení a kariérního rozvoje.

Schéma vzniklo ve spolupráci s Durham University a účetní asociací Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). Pro studenty to znamená možnost absolvovat vysokou školu bez dluhů a získat prakticky zaměřenou kvalifikaci v oboru účetnictví. Firma plánovala tento program více než rok, přichází s ním však v ideální dobu, kdy Británií otřásají protesty proti rostoucím nákladům na studium na vysokých školách.

Firma chce jít příkladem

Plán je součástí strategie firmy, která se chystá zaměřit nábor více na absolventy středních než vysokých škol. Ráda by také umožnila lepší přístup k profesi pro uchazeče z nižších socioekonomických vrstev. Očekává, že její přístup ovlivní strategie i dalších společností – především členů tzv. Velké čtyřky auditorských firem, která kromě KPMG zahrnuje i společnosti Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers a Deloitte.

V budoucnosti by se do programu mělo zapojit až 400 účastníků. Pokud uchazeči nevydrží v programu po celých šest let, nebudou nijak penalizováni. Silnou motivací, aby vytrvali, však pro ně má být možnost budoucího zaměstnání ve firmě. V šestém roce programu si mohou vydělat až 45 tisíc liber.

KPMG nyní vede jednání i s dalšími univerzitami. Durham University i ICAEW potvrdily vysoký zájem o spolupráci na podobném programu i s dalšími zaměstnavateli.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management