Nový trend v řízení lidských zdrojů: HR Business Partner

HR Business Partner je novým konceptem struktury a fungování HR oddělení. HR se z podpůrné operativní jednotky stává plnohodnotným partnerem svého interního klienta a přináší tak společnosti jasnou přidanou hodnotu. HR business partnering, jeho principy, implementaci a fungování představí ve středu 24. října na odborném veletrhu HR Days v Praze společnost DMC management consulting.

Ve většině českých firem se dosud setkáváme s HR jako servisní jednotkou zajišťující operativní agendu v personalistice. Řízení lidských zdrojů by se ale nemělo omezovat pouze na správu personální administrativy. Mělo by směřovat k propojení strategických cílů organizace s cíli personální politiky. Implementací modelu HR Business Partner se lidské zdroje stávají skutečnou součástí byznysu a strategickým partnerem managementu,“ říkáMarkéta Šimáková, partnerka společnosti DMC management consulting, a doplňuje: „HR business partner je zkušený profesionál v oblasti personalistiky, který detailně zná fungování partnerského oddělení včetně jeho zaměstnanců, celé firmy a oboru jejího podnikání. Dokáže rychle rozpoznat rezervy a definovat oblasti, ve kterých HR může zajistit efektivní řešení.

Model tohoto moderního nástroje popsal jako první „HR guru“ Dave Ulrich v roce 1997 ve své knize Human Resource Champions. HR business partnera zde definuje jako skutečného partnera pro interní klienty, takového, který rozumí jejich potřebám a přináší správná řešení situací, kterým tito klienti čelí.

HR business partneři jsou jakýmisi obchodními zástupci HR u interních klientů, pomáhají manažerům plnit cíle a v interakci s HR společně implementovat strategie a koncepce. Spolupracují na jedné straně s liniovými manažery dané obchodní skupiny, na druhé straně mají k dispozici kolegy na pozicích HR support a HR strategie, kteří je v plnění cílů podporují. „HR business partner je kvalifikovaným pracovníkem HR, který dokáže efektivně řídit procesy přidávající hodnotu v týmu interního zákazníka, např. talent nebo career management. Bývá ceněn pro své zkušenosti a přímé propojení s interním zákazníkem. Poskytuje tak podporu při rotacích a kariérním růstu svých klientů, rozvoji jejich schopností apod.,“ popisuje Markéta Šimáková.

HR business partnering, a to v úplné formě včetně supportu, může být realizován jak interně, tak zvenčí, formou outsourcingu. V případě externisty jde o zkušeného konzultanta, který se doslova stává partnerem a rádcem managementu. Společnost DMC management consulting poskytuje poradenství v oblasti nastavení a implementace HR business partneringu. Nový trend bude společnost prezentovat také ve středu 24. října na odborném veletrhu HR Days v pražských Letňanech.

   www.dmc-cz.com                                                                     www.dmc-cz.com/hr-business-partner