Pět pilířů fungujícího mentoringu ve firmě

Víte, kdo byl první mentor? Byl to Mentor s velkým M, jeden z hrdinů Homérova eposu Odyssea. Právě Mentora pověřil Odysseus před svým odchodem do Trójské války, aby vychovával a chránil jeho syna Télemacha.

Mentorovo jméno se pak stalo synonymem moudrého a důvěryhodného rádce, který pomáhá méně zkušenému svěřenci učit se a překonávat překážky.

V personalistice jsou mentoři chápáni jako odborníci na určitou oblast, kteří předávají své znalosti a zkušenosti druhým. Jdou jim příkladem v tom, jak dosáhnout větší profesionality i kariérního růstu.

Většinou jsou to zkušení manažeři nebo specialisté. Mentorem však může být kdokoli, kdo se chce podělit o své zkušenosti, a pomoci tak méně zkušeným. Existuje dokonce i tzv. reverzní mentoring, kdy mladší a méně zkušení zaměstnanci mentorují své starší, zkušenější a výše postavené kolegy.

Mentorování může být zcela neformální v rámci každodenní spolupráce, ale i v podobě formálního vzdělávacího programu uvnitř firmy. Pokud má takový program uspět, měl by stát na následujících pěti pilířích.

Ilustrační snímek

1. Správní mentoři

Mentor musí být odborníkem na danou oblast, ale také mít dostatek času, aby se mohl věnovat svým svěřencům. Musí také umět podporovat a motivovat druhé bez toho, aby je soudil.

Jeho úkolem je klást otázky, poslouchat a předkládat před druhé nové výzvy v podobě změn uvažování a chování za účelem dosažení profesního i osobního růstu.

2. Přínos pro obě strany

Dobrý pocit z toho, že pomáhají druhým v růstu, rozhodně není to jediné, co mohou mentoři získat. Organizace by měly více zdůrazňovat, že mentorování je prospěšné i pro samotné mentory. Otázky, které kladou svým svěřencům, mohou klást i sobě, a zlepšit se tak ve svých vlastních postupech.

3. Dobrovolné zapojení

Manažeři by neměli být nuceni k tomu, aby se po dosažení určité úrovně ve firmě stali mentory. Ponechte to na jejich dobrovolném rozhodnutí. Dobrovolní mentoři disponují většinou potřebných předpokladů a nebudou ve svých svěřencích vyvolávat dojem, že je mentorování otravuje.

4. Školení pro mentory i mentorované

Obě strany by měly projít úvodním školením, které jim pomůže ujasnit jejich role a vzájemná očekávání. Měli by se seznámit s možnými technikami mentorování a s tím, jak mají vypadat jejich rozhovory a schůzky. Pokud je to třeba, měla by firma zajistit mentorům i další školení, například v komunikačních dovednostech.

5. Správné přidělení mentorů

Ne každý mentor je vhodný pro každého zaměstnance. Propojit správné lidi by měli pomoci personalisté ve spolupráci s manažery. Mohou k tomu využít osobnostní testy nebo dotazníky zaměřené na motivaci a hodnoty každého jednotlivce.

Důležité je, aby se svěřenec s navrženým mentorem sešel a nejprve si popovídali o tom, jak by mohla vypadat jejich spolupráce. Nemá smysl nutit někoho ke spolupráci s mentorem, k němuž nemá důvěru nebo mu nevyhovuje z nějakého jiného důvodu.

Jeden zaměstnanec může mít i více mentorů.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone