Potřebujete exekutivního kouče?

Ilustrační snímek

Exekutivní (executive) koučink je koučink zaměřený na vysoké manažery, kterým pomáhá ujasnit si jejich cíle, překonávat překážky a dosahovat vyšší výkonnosti. Manažer spolu s koučem získává širší pohled na otázky, které řeší, a svá nová zjištění hned zkouší v praxi. Přispívá tak k rozvoji svých vůdcovských dovedností a pomáhá zlepšovat výsledky své firmy.

Nejčastěji se exekutivní koučové uplatňují, když manažeři procházejí kariérní změnou nebo se potřebují se zlepšit v interpersonální komunikaci, řízení změn, strategickém uvažování či řešení konfliktů. Základem úspěchu je identifikovat jeden konkrétní problém a na ten se zaměřit.

Ptáte-li se i vy či vaši zaměstnanci potřebujete exekutivního kouče, odpovědi na tuto otázku nedávno přinesl server Bizjournals.com.

1. Potřebujete objektivní pohled

Ředitelům firem a dalším vysokým manažerům často chybí upřímný názor z okolí, který by jim řekl, v čem se mohou zlepšit. Vzpomeňte si na Císařovy nové šaty... Kouč vás na holé pozadí upozorní.

2. Potřebujete zpětnou vazbu

Kolegové a podřízení manažerům často neřeknou, jak dobří jsou lídři. Zeptá-li se jich však kouč, budou otevřenější.

3. Potřebujete průvodce sebereflexí

Odborník, který ví, na co se zeptat, vás přivede k uvažování o věcech, které by vás jinak nenapadly.

4. Potřebujete pohled z venčí

Kouč, který pracuje s vysokými manažery v jiných firmách, vám může říci, co u nich funguje a co nikoli.

Server Forbes.com pak v jenom z dřívějších článků radí, jaké otázky si máte položit, než se definitivně rozhodnete začít spolupracovat s exekutivním koučem.

1. Jak velkou hodnotu má daný manažer pro firmu?

Exekutivní koučink je časově i finančně náročná záležitost. Měl by proto být zaměřen na manažery, kteří hrají nejdůležitější roli v současném a budoucím úspěch firmy.

2. Jaké problémy daný manažer řeší?

Exekutivní kouč dokáže nejlépe pomoci pomoci s dosažením změn v oblasti vztahů s chování. Patří sem otázky efektivnějšího řízení sebe sama i ostatních. Není však konzultantem, který by manažerovi říkal, co má dělat.

3. Jaký zájem o koučink má daný manažer?

Manažer se musí v první řadě chtít změnit a dále rozvíjet. Pokud nemá ke změně žádnou motivaci, je zbytečné, aby jej jeho nadřízení nebo zástupci HR nutili absolvovat koučink.

4. Jaké další možnosti můžeme využít?

Koučink není jediný nástroj pro rozvoj top manažerů, je tu ještě školení, mentoring, rotace, přidělování zvláštních úkolů apod. Velmi často se však opomíjí rozvoj ze strany přímého nadřízeného. Tuto odpovědnost nadřízeného nelze nahradit ani přidělením nejlepšího kouče.

5. Jak se na to dívají ostatní klíčoví manažeři?

Koučink funguje nejlépe ve chvíli, kdy má podporu okolí koučovaného manažera. Jsou-li ostatní manažeři skeptičtí nebo přímo proti, výrazně to snižuje šanci na úspěch.

-kk-

Zdroj: The Business Journals - novinky z oblasti podnikání a obchodu z jednotlivých regionů USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Business Journals