Předpoklady koučovací firemní kultury

Ilustrační snímek

Organizace, které učí své lídry, jak koučovat zaměstnance, vykazují vyšší míru produktivity, angažovanosti i finanční výkonnosti. Aby ale koučování mohlo být efektivní, je třeba budovat koučovací kulturu, která bude podporovat pět základních předpokladů individuálního rozvoje. Podle serveru Talent Management se jedná o tyto předpoklady:

1. Zpětná vazba a příležitosti pro zlepšení

Hovoří vaši lídři a koučové otevřeně o svých očekáváních, výkonnosti svých lidí a jejich rozvojových potřebách? Nabízejí příležitosti, jak se zlepšit?

2. Důvěra pro podporu motivace

Myslí vaši lídři skutečně na zájmy svých lidí? Chápou koučování jako příležitost k dalšímu rozvoji, nikoli jen nástroj k nápravě chyb?

3. Podpora pro rozvoj schopností

Přicházejí vaši lidé s novými nápady, jak dělat věci jinak? Máte efektivní mechanismy pro identifikování a odstraňování překážek v učení?

4. Flexibilita v praxi

Dokáží vaši lidé rozumně riskovat a zkoušet nové věci? Jdou kouči silným příkladem a podporují riskování?

5. Odpovědnost

Nesou vaši lidé odpovědnost za plnění svých rozvojových cílů? Je na plnění těchto cílů navázán systém odměn za výkonnost?

Samotné vybudování kultury koučování v organizaci pak stojí na třech pilířích:

1. Obsazujte pozice lídrů na všech úrovních kouči, kteří půjdou příkladem. Než začnete s programem interních koučů, nechte vyškolit vyšší manažery externími kouči.

2. Zapojte koučování do řízení výkonnosti a systémů talent managementu.

3. Vybudujte si základnu interních koučů s přirozeným talentem rozvíjet druhé a zájmem jít příkladem.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management