Příběh EduCity (část 2/3)

1. narozeniny EduCity - 2004

EduCity pomáhá manažerům vzdělávání, personalistům a ostatním klientům vyhledávat kvalitní dodavatele vzdělávání a poradenství a šetřit prostředky v rámci vzdělávacího procesu. Dodavatelům vzdělávacích a poradenských služeb pak EduCity přivádí nové zákazníky a umožňuje jim prodávat více školení, kurzů a dalších vzdělávacích a poradenských služeb.

Kdy to všechno vzniklo

Myšlenka na vytvoření EduCity jako portálu s nabídkou vzdělávání a poradenství vznikla na jaře roku 2002 na základě inspirace zmiňované v předchozím dílu „Příběhu EduCity“. EduCity se však původně nejmenovalo EduCity, ale Nemeton, což je název pro místo setkávání, který používali Keltové. Stejně tak měl být Nemeton na adrese www.nemetonline.cz místem setkávání na trhu vzdělávání.

Klíčovým datem pro spuštění Nemetonu byla prezentace pro členy České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů dne 27. srpna 2002, kde došlo poprvé k veřejnému představení projektu. Srpen roku 2002 byl však zajímavý ještě další událostí a to byly povodně, které znemožnily autům průjezd Prahou. První testovací verze portálu byla tedy dopravena fyzicky Pavlem Hofmanem a Michalem Kankrlíkem na serveru tramvají.

Nový název

Do konce roku 2002 se podařilo projekt spustit veřejně a od roku 2003 se již mohly dodavatelské společnosti na Nemetonu prezentovat. Díky spolupráci se společností HR Guru, která se v té době věnovala především oblasti zaměstnaneckých výhod, se podařilo projekt ještě lépe zviditelnit především mezi pracovníky HR oddělení firem. V květnu 2003 pak došlo ke klíčové změně, kdy byl Nemeton přejmenován na EduCity, aby název lépe vyjadřoval účel projektu.

Vedení EduCity převzal Luboš Harant, čímž se podařilo nastartovat úspěšnou spolupráci se stovkami dodavatelů vzdělávání a poradenství nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a zahraničí.

EduCity změnilo způsob hledání kurzů

Do roku 2003 působilo v ČR již několik portálů s nabídkou školení a kurzů. EduCity však bylo prvním, kterému se podařilo naučit manažery vzdělávání a personalisty hledat nabídku školení a kurzů pro své zaměstnance na jednom místě na internetu. Významná v té době byla jednak spolupráce s ČSRLZ (Českou společností pro rozvoj lidských zdrojů) a od roku 2004 pořádání vlastních konferencí a seminářů s názvem HR živě, které se konají dodnes.

Systematické vytváření profesní komunity kolem portálu EduCity jak prostřednictvím internetu tak pomocí „živých setkání“ v rámci akcí HR živě, kterých se mezi lety 2004-2007 uskutečnilo sedmnáct, pomohlo portálu vytvořit zásadní konkurenční výhodu.

Dalším důležitým aspektem byl velký počet kurzů, které EduCity nabízelo a nabízí (aktuálně cca 40-50 tisíc). Je snadné řešit prezentaci několika desítek dodavatelů vzdělávacích a poradenských služeb. Máte-li však stejný proces řešit řádově se stovkami či tisíci subjekty s nabídkou řádově několika desítek tisíc akcí, to již vyžaduje nastavení procesů počínaje funkčním helpdeskem, přes vlastní technické zázemí až po obchodní oddělení. Do dnešní doby se žádnému jinému portálu v ČR ani SR nepodařilo dosáhnout ani pětinové nabídky akcí EduCity, nemluvě o specializovaném systému pro firmy s názvem Moje EduCity.

Moje EduCity šetří náklady na vzdělávání

Moje EduCity je systém, který od roku 2004 umožňuje především velkým a středním firmám poskytovat zaměstnancům nabídku interních i externích vzdělávacích kurzů s minimálními nároky na administraci a vlastní personál. Většina firem platí pracovníky, kteří systematicky řeší požadavky manažerů a zaměstnanců týkající se účasti na vzdělávacích kurzech. Práci těchto pracovníků je nyní možné nahradit samoobslužným systémem Moje EduCity, který kromě jiného umožňuje i řešení procesu schvalování účasti, plánování vzdělávání, rozpočty a další funkce LMS (learning management systému), propojení do SAPu a dalších ERP systémů.

Významným příkladem je realizace pro společnost Telefónica ČR, kde je Moje EduCity propojeno jak s vlastním LMS systémem tak se SAPem. Řeší nabídku interních i externích kurzů pro několik tisíc zaměstnanců a přitom minimalizuje personální požadavky na interní zaměstnance, kteří vlastní proces vzdělávání řeší. Řešení však využívá i řada menších společností, kde EduCity nahrazuje tištěné katalogy kurzů a administrativní práci.

Nabídka konferenčních a školicích prostor na Meetings

Od samého počátku vzniku EduCity se na nás obracely hotely a konferenční centra se žádostí o zveřejnění nabídky jejich ubytovacích a školicích prostor. Zprvu EduCity obsahovalo jen primitivní seznam těchto zařízení, aby se zájemci o kurzy měli kam obrátit. V roce 2004 však vznikl projekt Meetings, který převzal Tomáš Pospíchal a tím i veškerou agendu spojenou s nabídkou konferenčních a prezenčních prostor. Začala i realizace firemních akcí pro významné zákazníky jakými byl například ČEZ, Telefónica ČR či ČSOB. Během několika dalších let se portál www.meetings.cz stal největší nabídkou školicích a konferenčních prostor na internetu v ČR.

EduCity je sice nedokonalý projekt a můžete proti němu mít výhrady, nicméně, v oblasti nabídky vzdělávacích a poradenských služeb v České republice a nejbližším okolí propracovanější portál s jasnou historií, referencemi instalací ve firmách a nabídkou několika desítek tisíc kurzů od tisíců dodavatelů prostě nenajdete.

Články v sérii

Aktuální

Příběh EduCity (část 1/3)

Aktuální

Příběh EduCity (část 2/3)

Aktuální

Příběh EduCity (část 3/3) - The Winner Takes It All

Aktuální

Jak používat internet pro lepší řízení lidských zdrojů