Příběh EduCity (část 3/3) - The Winner Takes It All

Michal Kankrlík

Firmy sice chtějí šetřit, ale jen velmi opatrně

Jak jsme již uvedli v minulém díle, EduCity nebylo prvním portálem s nabídkou kurzů a školení na trhu v ČR, bylo však prvním subjektem, který začal integrovat nabídku vzdělávání a poradenství s interními systémy firem a organizací.

EduCity vstoupilo na trh v roce 2002 a jako první začalo v roce 2003 vytvářet vnitrofiremní portál Moje EduCity s nabídkami kurzů, který umožňuje výrazně zjednodušit a zlevnit proces výběru, schvalování a objednávání vzdělávacích akcí ve firmách. Postupem doby se ještě přidal outsourcing objednávání externích školení a kurzů.

Logika tohoto kroku byla jasná. Firmy zde nejsou proto, aby vzdělávaly zaměstnance, ale aby vytvářely hodnoty a generovaly zisk. Vzdělávání je podpůrná aktivita, která má zvýšit efektivitu výkonu zaměstnanců. Proto je nutné minimalizovat náklady, které s administrací procesu firemního vzdělávání souvisí a nakupovat sice kvalitní vzdělávací služby, ale za co nejnižší peníze.

Až sem směřuje teoretická úvaha jasně ve prospěch automatizace procesu pomocí systému a nahrazení drahé lidské složky, která řeší administrativní činnosti.

Když chybí odvaha ke změně

Když jsme však začali jednotlivé firmy kolem roku 2004 obcházet, ukázalo se, že na rozdíl od toho, co se píše v učebnicích a přednáší odborných konferencích, má v oblasti firemního vzdělávání málokdo chuť a odvahu propustit lidský faktor a nahradit jej systémem, přestože finanční a kvalitativní argumenty hovoří jasně ve prospěch automatizace procesu.

Typický obraz v útvaru vzdělávání velké firmy na přelomu tisíciletí (a někdy i 12 let poté) je následující. Manažer vzdělávání řeší strategii a požadavky na vzdělávací akce od interních klientů a má po ruce několik dalších zaměstnanců, kteří mají na starost administrativu, výběrová řízení, komunikaci se zaměstnanci a dodavateli, objednávání kurzů, školicích prostor a ubytování účastníků. Kromě toho si jednotlivé útvary objednávají (většinou nekontrolovaně) vlastní školení a kurzy.

Další trend v době krize směřuje ke svépomoci. Náklady na externí řešení se přenášejí dovnitř, kde nejsou tolik vidět. Prim hrají interní kurzy, interní lektoři a koučové. Pro manažery je toto výrazně jednodušší řešení, než zmenšit vlastní týmy, propustit zaměstnance a činnost, kterou lze levněji nakoupit zvenku, tak vytvářím doma, kde náklady na zaměstnance a režii nejsou tolik vidět.

EduCity pomáhá šetřit náklady na vzdělávání

Nasazování systému Moje EduCity bylo snadné v menších firmách, ale až teprve kolem roku 2006 se podařilo díky vstřícnému přístupu ze strany klienta Telefónica ČR spustit Moje EduCity ve velké společnosti nad 5000 zaměstnanců. V reálu to znamenalo propojení na vlastní LMS systém klienta (iTutor od společnosti Kontis) a SAP.

Vznikl tak automatizovaný proces, kdy si zaměstnanci společnosti Telefónica mohou vybrat vzdělávací akci pouze pomocí elektronického katalogu kurzů na intranetu, zaslat ke schválení a po schválení nechat přímo objednat. Moje EduCity v kombinaci s iTutorem a SAPem znamenalo úsporu několika pracovníků a kromě samotného procesu objednání v podstatě nahradilo lidskou složku.

Poptávkový systém EduCity zároveň umožňuje nezávisle oslovit několik různých dodavatelů a zajistit pro klienta průzkum trhu dříve, než se rozhodne uspořádat výběrové řízení či objednat službu.

EduCity komunikuje řádově s několika tisíci vzdělávacích a poradenských subjektů, od nichž pravidelně přebírá desítky tisíc vzdělávacích akcí. EduCity rovněž umožňuje outsourcing objednávání školení a kurzů, porovnání cen, snadné zaslání velkého množství poptávek a služby helpdesku. V tomto rozsahu to jednotlivec ba ani tým specialistů vzdělávání ve firmě či organizaci nezvládne. Zde je výhoda využití internetu a automatizovaného systému obrovská.

Náskok získáte jen díky inovaci

EduCity se podařilo díky široké nabídce kurzů od několika tisíců dodavatelů vytvořit business model, který již od roku 2004 umožňoval manažerům vzdělávání získat rychle přehled o komplexní nabídce na trhu.

Kolem roku 2006 začaly na trh vstupovat další subjekty, které dodnes nabízejí podobné služby jako EduCity. Tyto portály nabízejí většinou do 10 tisíc kurzů s tím, že bez dalších investic nemají téměř žádný růstový potenciál.

Ceny inzerce jsou u těchto subjektů nižší, nižší jsou i jejich marže a zisky. Tím se roztáčí spirála – menší subjekt méně vydělá a tím nemá na investice, inovace a obchod. Větší portál více vydělá, více investuje a může si dovolit inovovat. Zájemce o kurzy však nepotřebuje používat tři subjekty, které nabízejí v podstatě stejný obsah, stačí mu jeden, který má nabídku největší a nejčastěji aktualizovanou.

Za peníze, které za prezentaci na EduCity investujete, si pronajímáte služby mnoha zkušených pracovníků, kteří kopou za váš business. EduCity dlouhodobě disponuje nejsilnějším týmem ze všech vzdělávacích portálů v ČR čítajícím mezi 15-20 pracovníky helpdesku, vývoje, obchodu a marketingu.

Jaká je hodnota nového klienta

Kvalitní portál si vytváří svoji zájmovou komunitu návštěvníků, kteří jednak v dané oblasti hledají informace, ale především se v ní chtějí zdokonalovat, komunikovat mezi sebou a vyjadřovat vlastní názor.

Z tohoto důvodu byl v roce 2009 oddělen redakční obsah od EduCity a byl spuštěn portál HR News, který je dnes s téměř 9 tisíci články největším portálem pro personalisty a pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů v ČR.

EduCity tím získává mnoho nových kontaktů ze skupiny decision makerů v oblasti řízení lidských zdrojů. Právě hodnota nově získaného klienta je často podceňována, neboť je na ní pohlíženo pouze z pohledu prvního realizovaného nákupu. Málokterá společnost má spočítanou celkovou hodnotu nového klienta a průměrný obrat a zisk, který tento vygeneruje za celou dobu spolupráce.

Pokud se již klient na trhu vzdělávání orientuje a ví, jakou vzdělávací či poradenskou firmu oslovit, pak nabídku EduCity nutně nepotřebuje, nicméně je pro něj stále užitečná z pohledu sledování novinek na trhu. V situaci, kdy se však zákazník rozhoduje, s kým na trhu vzdělávání spolupracovat, jaká je aktuální nabídka dané společnosti a jak se tato prezentuje, není na českém trhu lepší alternativa než EduCity.

Díky systému Moje EduCity a alianční spolupráci s partnerskými portály tak EduCity nabízí nejpohodlnější způsob pro oslovení profesně vzdělávací komunity na internetu a nejširší nabídku vzdělávacích a poradenských služeb v ČR.

Budoucnost úspěšného podnikání na internetu je postavena na vytvoření vlastní komunity návštěvníků a příznivců daného projektu, kteří u vás utratí peníze. To zdaleka neznamená mít nejvíce fanoušků na Facebooku, ale především podchycení komunity decision makerů. To znamená těch, kteří u vás utráceli, utrácejí a jsou i do budoucna ochotni utrácet peníze a ještě o tom mohou sami rozhodovat. Jak tuto komunitu získat a udržet, o tom si povíme příště.

Články v sérii

Aktuální

Příběh EduCity (část 1/3)

Aktuální

Příběh EduCity (část 2/3)

Aktuální

Příběh EduCity (část 3/3) - The Winner Takes It All

Aktuální

Jak používat internet pro lepší řízení lidských zdrojů