Přijďte na ochutnávku Výcviku systemického koučování

Pavla Pavlíková, INNERGY

Koučink a koučovací metody výcviku dnes nejsou žádnou novinkou pod sluncem. Koučovací přístup se dnes běžně učí manažeři, personalisté, obchodníci, lektoři, pedagogové… i sami koučové, kteří se chtějí ve své praxi zdokonalit či obohatit stávající nástroje, které využívají, o nové. Zkrátka koučink je pro všechny, kteří pracují s lidmi a potřebují s nimi efektivně komunikovat, motivovat je, ovlivňovat a rozvíjet.

Pokud jste se už sami někdy o tuto problematiku zajímali, jistě vás napadaly různé otázky včetně té klíčové: Který koučovací přístup si zvolit, aby mi byl v osobním životě či profesi užitečný? Obdobná otázka mi vytanula na mysli, když jsem poprvé mířila na setkání s Pavlou Pavlíkovou, certifikovanou koučkou a zakladatelkou společnosti INNERGY, která se věnuje cíleně systemickému koučinku.

S Pavlou se známe už déle. Poprvé jsem měla možnost se zúčastnit a připravit pro vás články z úvodní lekce jejího Výcviku systemického koučinku, který je 120hodinovým akreditovaným rekvalifikačním kurzem, a také inspirativního workshopu Leadership 3D – Sám sebou ve své roli.

Tentokrát mě pozvala na krátkou dvouhodinovou ochutnávku z Výcviku systemického koučinku, kterou se rozhodla zrealizovat, neboť o koučink je obecně stále velký zájem a není lepšího způsobu, než se s problematikou seznámit přímo během praktické ukázky. Navíc samozřejmě nikdo nikdy nechce „kupovat zajíce v pytli“, dokud nezjistí, do čeho vlastně jde.

Já jsem pozvánku přijala, neboť jsem byla sama zvědavá, jestli se vůbec mohu v tak krátké chvíli dozvědět něco nového, co jsem v úvodní lekci vlastního výcviku neslyšela, a zda vůbec lze do tak omezeného času dostat tolik informací, aby i člověk bez hlubších znalostí problematiky pochopil a dokázal se rozhodnout, zda právě pro něj bude tento přístup vhodný.

V úterý 11. dubna jsme se sešli společně s dalšími účastníky v pražském Karlíně přímo v koučovně, kde probíhá i celý výcvik. Naše skupinka čítala včetně mě 6 účastníků, což odpovídá i ideální velikosti skupiny v průběhu vlastního kurzu (6-8). Všechny nás spojovala potřeba získání nástrojů pro efektivnější komunikaci s lidmi, ať už z manažerského pohledu či klientského pohledu účastníka aspirujícího na práci kouče, na níž je kurz akreditován. Pracovní prostředí a podmínky tedy identické jako na samotném výcviku.

Během prvních několika minut setkání Pavla ihned vzbudila mou zvědavost a zrušila mé zmiňované pochybnosti, zda se dozvím něco nového. Sdělila nám, že si během ukázky vyzkoušíme nejen způsob práce, jaký je běžný na vlastním výcviku, ale seznámíme se také se dvěma prvky systemického koučinku, které budeme moci ihned využít ve vlastní komunikaci a práci s lidmi a které zároveň nejsou přímo součástí výcviku. To z důvodu, abychom obsahově nepředbíhali témata vlastního kurzu a přitom získali ucelený náhled na systemický přístup.

Jelikož jsem už znala přístup Pavly, který je velmi interaktivní a nenásilnou formou a s humorem vás dokáže vtáhnout „do děje“, byla jsem zvědavá, jak se chopí takového sousta, jakým je vlastní představení tak široké problematiky. Pavla nám v krátkosti vysvětlila, že systemický přístup je založen na komplexním pohledu na člověka a spektrum jeho vztahů, rolí a příslušnosti k různým sociálním systémům jako je rodina či firma, v níž působí. „Při práci s lidmi je nutné se dívat na celek a souvislosti. Ve firemním prostředí je tak nutné například slevovat dopad změn nejen na chování člověka, ale také třeba na další kolegy a oddělení.V rámci vlastního výcviku se dokonce celý jeden modul (ze šesti) zabývá jen koučinkem čistě ve firemním prostředí.

Hned vzápětí se šlo na procvičování, abychom si systemiku zkrátka a dobře zažili sami. Pokud se tedy hovoří o změnách, nenásilnou formou praktického cvičení nás Pavla přiměla o nich začít uvažovat v hlubších souvislostech. Z našeho prvního nácviku jsem si odnesla především poznatek, že změny si většinou vykládáme jako něco, co můžeme ztratit a nikoliv to, co můžeme získat. Zároveň jsme se ve skupině na základě aktuální zkušenosti shodli na tom, že proto, aby byla změna trvalá, je nutné vyvinout skutečně značné úsilí, jinak se vše vrátí do původního stavu.

Diskuze nad tím, jak obecně přijímáme a pracujeme se změnami, a návazně i tím, které stránky je vlastně možné u člověka měnit a ovlivňovat, nás tak hravě vtáhla do jedné ze dvou základních tematických linií, které ve výcviku sledujeme a rozvíjíme – linie přemýšlení představující míru sebereflexe a zkoumání úhlů pohledu na věci, jenž nás ovlivňují.

Druhou linii pak představuje vlastní metodika vedení rozhovoru a techniky systemického přístupu, z nichž nám Pavla opět ukázala vybrané. Během dalšího z praktických cvičení jsme se tak seznámili například se čtyřmi základními způsoby reakcí na pozitivní zprávy, včetně tzv. aktivně konstruktivní reakce, která jako jediná dokáže vzájemný vztah během komunikace posilovat, a proto je důležité s ní pracovat i v průběhu koučování.

Příkladem takové reakce třeba na sdělení: „V práci mě povýšili a zvýšili mi plat!“ může být odpověď: „Skvělé! Vím, jak je to pro tebe důležité. Pověz mi, jak to celé probíhalo...“. Jistě taková odpověď posune vzájemný vztah dále, než reakce: „To je fajn. Zasloužíš si to.“. Případně pouhé: „Gratuluju!“ Vnímáte ten rozdíl?

Více vám už neprozradím. Stejně jako ukázka z kurzu je i můj článek jen ochutnávkou. Máte-li zájem seznámit se s problematikou systemického koučinku pod taktovkou Pavly Pavlíkové z INNERGY, využijte jedinečnou příležitost zúčastnit se některé z dalších plánovaných ochutnávkových dvouhodin v termínech:

Aktuální termíny ochutnávek najdete zde.

Účast v rámci ochutnávky systemického koučovacího výcviku je zdarma.

Počet míst na akci je omezen.

Chcete porozumět systemice? Přihlaste se do Výcviku systemického koučinku I

Výcvik systemického koučinku s Pavlou Pavlíkovou, PCC je 120hodinový kurz a probíhá v šesti dvoudenních setkáních, které následují ve zhruba šestitýdenních intervalech. V mezidobí mezi soustředěními se účastníci ve dvojicích scházejí a na 4 hodiny věnované praxi.

Výcvik je ukončen závěrečnou prací a praktickou zkouškou. Úspěšní absolventi získají Osvědčení o rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT.

Termín začátku dalšího běhu výcviku najdete zde.

Zjistěte si více informací o Výcviku systemického koučování I.

 

Potřebujete-li další informace nebo nezávaznou konzultaci, obraťte se na pavlapavlikova@innergy.cz nebo 606 527 688.