Proč manažer lidských zdrojů potřebuje vysokoškolský titul

Vysokoškolský titul se v západních zemích rychle stal nezbytnou součástí práce manažerů lidských zdrojů. Vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně získává větší důležitost ve všech oborech, v oblasti HR jde však o dramatický posun. Vzrůstají očekávání směrem k manažerům lidských zdrojů a s nimi i potřeba, aby tito vůdci disponovali dostatečnou praxí i vzděláním.

Neznamená to, že by firmy apriorně nepřijímaly manažery lidských zdrojů bez vysokoškolského titulu. Při výběru však dávají přednost těm, kteří mají titul i praxi před těmi, kterým titul chybí. Vysokoškolák na místě HR manažera zosobňuje větší efektivitu z následujících důvodů.

- Zaměstnanci, které bude manažer lidských zdrojů vést jsou často také vysokoškoláci. Budou mít tendenci vzhlížet spíše k vedoucímu, který má stejné či vyšší vzdělání.

- Čím výše bude manažer lidských zdrojů postupovat v hierarchii organizace, tím více bude narážet na vysokoškoláky. Stejné to bude, pokud se firma bude dobře rozvíjet a přijímat další profesionály. Vysokoškolský titul je v takovém prostředí vstupenkou „do klubu“.

- Manažer lidských zdrojů bývá také vůdcem zodpovědným za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Člověk, který má takovou roli, by měl být schopen ukázat hodnotu vzdělání na vlastním příkladě.

- Manažer lidských zdrojů iniciuje procesy, které identifikují a podporují největší potenciál zaměstnanců. Znamená to podporovat také zaměstnance v dalším rozvoji a vzdělávání. Vysokoškolský titul mu pomáhá získat v této roli důvěryhodnost.

- Manažer lidských zdrojů bez vysokoškolského vzdělávání často nemá zkušenosti a vědomosti v oblasti organizačního rozvoje, strategického řízení firmy nebo manažerského rozvoje.

-kk-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR