Program rozvoje budoucích vůdců

Jedním z klíčových manažerských úkolů je rozvoj nové generace firemních vůdců. Většinou je totiž méně nákladné udržet si a rozvíjet své talenty, než je přijímat zvenčí. Článek radí, jak zavést interní program rozvoje vůdcovství.

- Zaveďte rotace zaměstnanců napříč pracovními funkcemi. Poskytnete jim tak zkušenosti s různými rolemi ve firmě. Seznámí se s jednotlivými divizemi a získají více odborných znalostí.

- Nabízejte výzvy v podobě neznámých pracovních rolí. Umožněte zaměstnancům rozvoj jejich dovedností při výkonu rolí, které dosud neznají. I selhání pro ně bude hodnotnou lekcí, která rozšíří jejich dovednosti, zvýší sebedůvěru a oddanost.

- Vytvářejte programy mentorování. Spojte zaměstnance se zkušenějšími kolegy a stanovte jasná pravidla těchto vztahů. Na začátku je třeba určit si mechanismy spolupráce a vzájemné komunikace. Partneři by se měli nejprve seznámit, a teprve poté začít řešit specifické záležitosti.

- Zajistěte častou zpětnou vazbu a koučování. Ujistěte se, že nabízíte dostatečnou podporu při plnění nových úkolů a rolí. Častá hodnocení vám pomohou zachytit a včasně řešit problémy.

- Využijte rad veteránů. Nenechte znalosti starších zaměstnanců zmizet v den jejich odchodu do důchodu. Vytvářejte programy mentorování s využitím znalostí zkušených zaměstnanců a uvažujte, jak s nimi udržet kontakt i v důchodu.

- Umožněte zaměstnancům odejít. Ne každý zaměstnanec má předpoklady stát se dobrým vůdcem. Je proto třeba vyvinout program správného výběru a doplňování. Výběr by měl být pokračujícím procesem, přičemž není nutné, aby každý nový účastník začínal stejně. Zajistěte podporu starších účastníků mladším.

-kk-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online