První systematická zpráva o koučování v Evropě

Rozsáhlý evropský výzkum věnovaný koučování odhalil, že nejvíce je koučování rozšířené ve Velké Británii a v Německu. 70 procent všech koučů v EU totiž pracuje právě v těchto zemích. Výzkum s názvem European Coaching Survey 2007/2008 poprvé systematicky zkoumá koučování ve všech zemích EU, kandidátských zemích EU a dalších vybraných nečlenských zemích (celkem 35 zemí). Ukázalo se, že mezi jednotlivými zeměmi existují velké rozdíly.

- Pouze ve 12 z 27 zemí EU (všechny v západní a severní Evropě) přijímá koučování jako běžný obchodní nástroj.

- Pouze v 11 zemích EU je profesionální koučování na úrovni skutečné profese ve smyslu akreditací, etických kodexů, profesionálních asociací apod.

- Velká Británie a Německo, které tvoří asi 30 procent populace EU, mají ve svých řadách 70 procent všech evropských koučů. Naopak pouze 3 až 4 procenta všech evropských koučů fungují v bývalých komunistických zemích, které jsou členy EU a tvoří asi 20 procent populace EU.

- Pouze v pěti zemích EU převažuje direktivní přístup ke koučování. V devíti zemích převládá nedirektivní přístup. Zbylých 13 odpovědělo nerozhodně.

- V jednotlivých zemích a oblastech Evropy byly zaznamenány výrazné lokální charakteristiky a preference ve způsobu chápání a výkonu koučování.

Detailní zpráva s výsledky výzkumu bude k dispozici zdarma ke stažení na této adrese od 20. února. Výzkum zpracoval globální poskytovatel koučování Bresser Consulting.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone