Rozvíjet pouze silné stránky je chyba

V posledních deseti letech byl v HR patrný trend rozvoje silných stránek jednotlivců a opomíjejí jejich nedostatků. Někteří personalisté přestali o slabých stránkách zaměstnanců zcela hovořit a někde to došlo až tak daleko, že není žádoucí sdělovat jakoukoli negativní zpětnou vazbu. Soustředění pouze na silné stránky však má svá úskalí a nebezpečí. Jaká to jsou?

Ilustrační snímek

Rozvoj zaměřený čistě na silné stránky vám může ublížit, varuje nedávný článek na serveru Harvard Business Review. Odborník na psychometrické testování Tomas Chamorro-Premuzic v něm předkládá pět argumentů, proč by se firmy neměly zabývat jen silnými stránkami svých lidí.

1. Žádné důkazy, že jde o správný postup

Neexistují důkazy o tom, že by přehlížení nedostatků zaměstnanců byla úspěšná strategie jejich rozvoje. Naopak máme důkazy o tom, že výkonnost lze zlepšovat na základě konstruktivní kritiky či koučování zaměřeného na posílení slabých stránek jednotlivců.

2. Mylný dojem kompetentnosti

Rozvoj zaměřený na silné stránky pomáhá zaměstnancům odhalit, v čem spočívá jejich talent. Problém je však v tom, že všechno je relativní a bez obecných měřítek, na jejichž základě by bylo možné srovnávat kompetence, může být informace o silných stránkách zavádějící. Výsledkem je pak to, že každý je určitým způsobem chválen, ať si to zaslouží, nebo ne.

3. Neefektivní využití zdrojů

Chválit všechny zaměstnance se může zdát jako dobrý nápad, platí zde však známé Paretovo pravidlo: 20 % zaměstnanců zajišťuje 80 % výsledků či zisků. To hovoří proti myšlence rozvoje zaměřeného pouze na silné stránky, která předpokládá, že všichni hrají stejně důležitou roli.

4. Příliš mnoho silných stránek

Příliš mnoho čehokoli není dobré. Vlastnosti, které jsme původně vnímali jako přínosy, pak mohou být vnímány negativně. Mnozí kandidáti na vůdcovské role neuspějí kvůli neschopnosti ovládat své potenciálně škodlivé charakterové vlastnosti. Příkladem člověka, který příliš zdůrazňuje své silné stránky až do té míry, že se stávají slabými stránkami, je Donald Trump.

5. Přehlížení reálných problémů

Podporovatelé rozvoje zaměstnanců založeného pouze na jejich silných stránkách srší optimismem, který však nevychází z reality. Mnohem logičtější je proto pracovat na slabých stránkách zaměstnanců, než pouze propagovat pohodu, která neexistuje.

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review