Různé styly studia cizích jazyků

Existuje celá řada stylů učení cizím jazykům, z nichž by si lidé měli vybírat podle svých schopností a preferencí. Článek shrnuje některé z nich. Každý má své výhody i nevýhody, a úspěšný student by je proto měl dokázat zkombinovat.

- Analyzování a zkoumání jazyka. Jedná se o dlouhodobý proces, který vyžaduje mnoho přemýšlení a čtení. Lidé s tímto stylem učení se například soustředí na porovnávání studovaného jazyka se svým jazykem mateřským. Vytvářejí si různé tabulky a schémata, v nichž shrnují shodné a rozdílné rysy daných jazyků. Výhodou tohoto systému je náhled na cizí jazyk jako ucelený systém.

- Biflování gramatiky. Lidé s tímto stylem učení nemluví nahlas, ale soustředí se na detaily a nejrůznější odchylky v gramatickém systému jazyka. Většinou nemají příležitost ukázat svou detailní znalost jazyka, protože se obávají, že by při svém vystoupení ukázali nějakou neznalost. Jedinou výhodou tohoto systému je, že se naučíte správně používat gramatická pravidla.

- Imitování jazyka. V tomto případě studenti nechtějí sedět za stolem a nudně studovat. Chtějí si udělat daný cizí jazyk zábavný a jednoduchý. Soustředí se proto na opakování cizojazyčných frází a vět například z magnetofonu. Výhodou tohoto systému je podvědomé proniknutí do systému jazyka, takže pak studenta nezaskočí, když nerozumí všemu, co slyší.

- Živá konverzace. Toto je velmi efektivní cesta k zapamatování nových slov. Studenti si sami hledají mluvčí daného jazyka, s nimiž komunikují a sdílejí své zájmy. Nestydí se za případné neznalosti. U této metody je však vysoké riziko, že se jazyk nenaučí správně.

- Biflování slovíček. Lidé s tímto stylem učení si rádi sepisují seznamy neznámých slov, ze kterých se pak učí. Využívají také různých slovních her a na slováčka se soustředí více než na gramatiku. Problémem této metody je také, že se nenaučí správně mluvit v souvislostech. Jedinou výhodou této metody je dokonalejší znalost slovní zásoby než u mnohých rodilých mluvčích.

- Dobývání jazyka. Studenti s tímto systémem si rozdělují látku do různých úkolů. Při tom nalézají různé překážky, které se snaží překonat. Studium jazyka vidí jako válku, v níž musí bojovat. Velmi efektivní je v tomto stylu hraní her. Nevýhodou je však, že student může ztratit priority.

- Zapamatovávání jazyka. Toto je styl učení typický pro lidi, kteří si cizí jazyk zapamatovávají od dětství či ve školních letech. Otázkou však je, zda si zapamatovávají správné věci.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com