Skotsko bojuje za rovné příležitosti

Skotsko se v současné době soustředí na poskytování rovných příležitostí v rámci pracovního trhu. Hodlá se zaměřit na nové způsoby boje proti diskriminaci určitých skupin obyvatelstva na pracovním trhu, a to při hledání i vykonávání práce. Iniciativa EQUAL, která tyto snahy zastřešuje je oficiálním programem v rámci Evropské unie, který jen Skotsku poskytuje 20 milionů liber v rozmezí let 2000-2006. Jeho hlavním cílem je zrovnoprávnit na trhu práce ženy, etnické minoritní skupiny, handicapované občany, starší občany, uprchlíky, bývalé delikventy apod.

V rámci programu EQUAL je konkrétně kladem důraz zejména na:
- zjednodušování přístupu a návratu na trh práce,
- hledání možností uplatnění pro etnické minoritní skupiny,
- otevírání procesu vzniku nových obchodních příležitostí,
- podpora sociální sféry v souvislosti se zvyšováním kvality pracovních pozic,
- podpora celoživotního vzdělávání,
- podpora přizpůsobivosti firem a jejich zaměstnanců vůči strukturálním ekonomickým změnám,
- snižování pracovních rozdílů mezi pohlavími.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide