Studie: Firmy už nemohou jen konzumovat „hotový“ lidský kapitál

Svět dosud dokázal rozvinout 62 % svého lidského kapitálu. Každý stát tedy v průměru přehlíží nebo nesprávně využívá 38 % dostupných talentů.

Stále přitom platí, že s úrovní ekonomických příjmů jednotlivých zemí stoupá jejich schopnost rozvíjet a uplatňovat lidský kapitál.

Jak je na tom Evropa a Česká republika?

Ilustrační snímek

Odpovědi na tyto otázky přinesl letošní ročník studie Světového ekonomického fóra s názvem Human Capital Report 2017. Ta sestavila žebříček 130 zemí světa, tzv. Human Capital Index, který řadí země podle schopnosti využít lidský kapitál různých věkových skupin obyvatel.

Celkem 25 zemí využívá svůj lidský kapitál ze 70 a více procent. Dalších 41 zemí se pohybuje mezi 50 % a 60 %. Pod hranicí 50 % zůstává 14 zemí. Z celosvětového pohledu jsou na tom nejlépe Norsko, Finsko a Švýcarsko, které již dnes využívají více než 75 % svého lidského kapitálu. Česká republika (71 %) se umístila na 22. místě.

V západní Evropě vedou Norsko (celkově 1. místo), Finsko (celkově 2. místo), Švýcarsko (celkově 3. místo), Dánsko (celkově 5. místo), Německo (celkově 6. místo) a Švédsko (celkově 8. místo). Nejhůře je na tom Portugalsko (celkově 43. místo), Španělsko (celkově 44. místo) a Řecko (celkově 48. místo).

Česká republika byla zařazena do regionu východní Evropy a střední Asie, kde se umístila na čtvrtém místě za Slovinskem (celkově 9. místo), Estonskem (celkově 12. místo) a Ruskem (celkově 16. místo). Poslední příčky v tomto regionu obsadily Albánie, Makedonie a Moldavsko.

Z globálního pohledu studie přinesla 5 klíčových zjištění.

  1. Bez ohledu na to, v jaké části světa žijí, jsou lidé dnes v průměru mnohem vzdělanější než jejich rodiče.
  2. Nejméně je využíván lidský kapitál mladých lidí, starších lidí a žen. Ti proto spíše než tradiční zaměstnání vyhledávají nové digitální formy práce.
  3. Jednorázové vzdělávání ve školách již nestačí. Doba si žádá celoživotní vzdělávání, včetně přeškolování a zvyšování kvalifikace stávajících pracovníků.
  4. Zaměstnavatelé i vlády po celém světě investují do příliš úzké skupiny vysoce kvalifikovaných talentů. Nástup 4. průmyslové revoluce je však skvělá příležitost k rozvoji celé řady profesí a nabídce zajímavější a bezpečnější práce.
  5. Firmy již nemohou hrát roli konzumentů „hotového“ lidského kapitálu. Je třeba navázat hlubší spolupráci se vzdělávacími institucemi v rámci celoživotního vzdělávání. Investice do přeškolování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců je otázkou společenské odpovědnosti.

Celá studie je k dispozici online zde.

-kk-

Zdroj: World Economic Forum - Světové ekonomické fórum
Zobrazit přehled článků ze zdroje World Economic Forum

Články v sérii

Aktuální

Studie: Třetina světového lidského kapitálu zůstává nevyužita

Aktuální

Studie: Firmy už nemohou jen konzumovat „hotový“ lidský kapitál