Studie: Úspěšné firmy učí liniové manažery HR dovednostem

Jako nejúspěšnější vyjdou z ekonomické recese společnosti, které investují do rozvoje personálních dovedností svých liniových manažerů. Potřeba zvládnout řízení lidí u liniových manažerů je dána především důležitostí úspěšného řízení změn. Tak zní závěr studie společnosti ACE Network s názvem International HR Barometer 2011, do které se zapojilo 758 HR profesionálů z 13 evropských zemí.

Na důležitosti aktivního zapojení liniových manažerů pro úspěšné plánování HR se shodla většina respondentů. Jen 22 % z nich se však domnívá, že linioví manažeři berou svou odpovědnost v otázce řízení lidských zdrojů dostatečně vážně. Program talent managementu má dle závěrů studie 60 % firem, polovina z nich jej však cílí pouze na tzv. high potentials. Na všechny zaměstnance myslí ve svém programu jen 22 % firem.

„Náš výzkum ukazuje, že úsilí v oblasti talent managementu by mělo být směřováno spíše na liniové manažery než na high potentials,“ shrnula výsledky studie Janice Caplanová, zakladatelka společnosti Scala Group, která na výzkumu spolupracovala. Je tomu tak proto, že „linioví manažeři hrají klíčovou roli v angažovanosti zaměstnanců a úspěchu iniciativ pro řízení lidí zejména ve flexibilních organizačních strukturách.“

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine