Tipy pro účastníky koučování

Efektivní spolupráce manažera s koučem předpokládá správný výběr kouče, který porozumí osobnosti svého svěřence. Pouze pak mohou společně pracovat na tom, jak maximálně využít manažerovy znalosti a dovednosti. Dobrý kouč pomáhá nahlížet na jednotlivé výzvy z jiných úhlů, aby manažer mohl sám odhalovat odpovědi, které dosud neviděl. Každé sezení s koučem je individuální a neřídí se standardní agendou, článek přesto přichází s deseti užitečnými tipy pro účastníky koučování.

- Mluvte. Koučink je v podstatě konverzací s určitým smyslem. Již samotné uvažování nahlas pomáhá nacházet nové cesty a řešení.

- Nemuseli jste udělat nic špatného. Manažeři někdy dostávají kouče na základě hodnocení své výkonnosti. Pokud je to i váš případ, neberte to jako trest. Naopak jde o vynikající příležitost k osobnímu rozvoji v důvěrném a neohrožujícím prostředí.

- Buďte upřímní. Společně s koučem si vymezíte cíle, kterých chcete dosáhnout při každém sezení. Buďte však realističtí, abyste se sami nepřipravili o motivaci.

- Velký bratr vás nesleduje. Sezení s koučem jsou vždy důvěrná. Nadřízení nebo kolegové se mohou dozvědět pouze to, s čím budete souhlasit.

- Velké kroky vyžadují malé kroky. Vaše osobní cíle se vám mohou z dnešního pohledu zdát nereálné, příliš velké. Ve skutečnosti však lze postupně dosáhnout většiny cílů – s dostatkem trpělivosti a plánování.

- Nebudete sami. Kouč bude s vámi u všech kroků. Jeho úkolem je připomínat vám vaše cíle a pokroky, kterých jste již dosáhli.

- Odnesete si zkušenosti. Nové dovednosti a techniky, které si osvojíte v průběhu koučování, jsou přenositelné a můžete je využít při nových výzvách.

- Pochopíte organizační kulturu. Může to být vaše jediná šance, jak získat osobní pomoc zkušenějšího člena organizace. Je to příležitost zjistit, jak úspěšně překonali obtížné úkoly v kultuře vaší firmy.

- Je to vaše cesta. Jdete po ní spolu s koučem, ale pouze vy můžete vědět, kdy jste šťastní z nově objevených možností.

- Hleďte do budoucnosti. Přijdou nové cíle a pokud máte s koučováním dobré zkušenosti, nemělo by vám nic bránit v požádání kouče o další spolupráci.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard