Učte se angličtinu

Angličtina je dominantním a univerzálním jazykem, který spojuje často i velice rozdílné národy. Mluví se jí prakticky ve všech koutech světa a výrazně ulehčuje kontakty mezi lidmi. Údaje organizace British Council hovoří o 750 milionech mluvčích anglického jazyka. I když se někteří lingvisté domnívají, že dominantní postavení angličtiny zastíní do roku 2050 čínština, arabština nebo hindština, studentů angličtiny velice rychle a stále přibývá.

Každý člověk na světě by měl mít příležitost učit se angličtině, aby dokázal efektivně komunikovat na globální úrovni. Další roli pak hrají individuální schopnosti učit se a rozumět cizím jazykům. Některým lidem chybí píle či vytrvalost. V zásadě se však angličtině může naučit kdokoliv. Potřebuje k tomu hlavně správně zvolit a vyvinout konkrétní učební techniky, které jsou velmi individuální. Článek přináší několik tipů:

- Buďte zvídaví. Chápejte angličtinu jako způsob naučit se něčemu novému, získat nové znalosti. Najděte si jako motivaci to, co vás nejvíce zajímá. Může to být kultura anglicky mluvících zemí, tradice nebo i lidé, kteří v nich žijí.

-Přistupujte realisticky ke kombinaci vašeho cíle, potenciálu a času. Uvědomte si, že studium cizího jazyka má svůj začátek, ale nikdy ne přesný konec – budete se mu učit v průběhu celého života. Zvolte vhodné tempo a rozsah studia vzhledem ke svým možnostem.

- Vytvořte si vlastní styl studia a způsob čtení v angličtině. Najděte si studijní metody, které vám budou nejvíce vyhovovat. Zároveň se snažte v angličtině číst například práce předních lingvistů, které vám nabídnou pohled na různé způsoby učení.

- Užívejte si učení. Neberte studium angličtiny jako povinnost. Snažte se oblíbit si konkrétní proces studia a dosáhnete tak daleko lepších výsledků.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com