Úspěšně rozvíjíme vedoucí pracovníky

Když má téměř každá firma pocit, že vymyslela tu nejlepší strategii rozvoje svých vedoucích pracovníků, proč tolik strategií selže? Zásadní roli hraje totiž to, jak firma dokáže takovou strategii uvést do praxe. Pouze dobře vykonávané vzdělávání vedoucích pracovníků může mít vliv na výsledný obchodní úspěch.

Nejprve je třeba si uvědomit, jaké klíčové faktory by měly být součástí každé rozvojové strategie, která usiluje o úspěch. V první řadě by měla mít podporu nejvyššího vedení a vyšší manažeři by měli působit jako iniciátoři rozvoje svých podřízených. Důležité je dále, aby strategie odpovídala zbývající strategické agendě firmy a realitě pracovního prostředí. Firma by se při jejím vývoji měla zaměřit na své budoucí plány a také si uvědomit, na které konkrétní vůdce se hodlá zaměřit.

K optimalizaci a posílení vlivu snahy o rozvoj vedoucích pracovníků mohou posloužit dva přístupy. První je strategické zaměření na rozvoj vedoucích pracovníků/vůdců, jejichž postup je již na vysoké úrovni. Rozvoj se pak bude úzce vázat na zavedené procesy rozvoje lidských zdrojů, jako je například plánované nástupnictví. Druhým přístup pak spočívá v zacílení na vedoucí pracovníky/vůdce, kteří mohou mít výrazný vliv na klíčové zájmy firmy. Výraznou roli může mít také tzv. aktivní učení, které stojí na následujících pilířích:

- Vybrané týmy mají k dispozici potřebné zdroje a podporu.

- Proces akčního učení je jasně definován a vymezen.

- Vzdělávací týmy jsou motivované, oddané a odpovědné.

-kk-
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com