V čem zaměstnavatelé chybují při koučování?

Koučování zaměstnanců je pokračující proces, který jim pomáhá plnit jejich odpovědnosti. Jde o metodu poskytování zpětné vazby v tom smyslu, co dělají dobře a v čem by se naopak mohli zlepšit. Navíc pomáhá plnit tyto nové výzvy.

Jde o jeden z nejlepších způsobů, jak zvyšovat výkonnost a omezovat špatné návyky. Přesto je zaměstnavatelé často opomíjejí. Článek upozorňuje na to, jakých chyb se při koučování zaměstnavatelé nejčastěji dopouštějí:

- Nevěnují se koučování vůbec. Mají pocit, že není nutné ani přínosné. Chybují také v tom, že sice vidí v koučování smysl, ale neudělají si potřebný čas.

- Poskytují jen negativní zpětnou vazbu. Je chyba pouze kritizovat a zadržovat pozitivní zpětnou vazbu vůči zaměstnancům, kteří plní nebo dokonce překonávají očekávání.

- Odkládají koučování. Odkládání koučování až do chvíle, kdy se věci vymknou kontrole, může vést k neoprávněnému propouštění nebo snižování sebedůvěry zaměstnanců. Problémy se jen velmi zřídka vyřeší samy časem.

Kdy je tedy vhodné využít příležitosti a začít koučovat zaměstnance?

- Když mají dobrou výkonnost a připravují se na nové výzvy. Může jít o nové aktivity, vztahy, postupy apod. Koučink v takovém případě dokáže pokrýt proaktivní i reaktivní složky úspěchu. Pomůže zaměstnancům připravit se na budoucnost a zároveň si uvědomit minulé úspěchy.

- Když potřebují zpětnou vazbu za účelem zlepšení. Koučujte zaměstnance, kteří mají problémy se špatnými návyky nebo nízkou výkonností. Zpětná vazba za účelem zlepšení by měla být poskytována v soukromí a pozitivním tónem. Zapojte empatii. Vaším cílem není trestat nebo uvádět do rozpaků, ale dosáhnout změny chování.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools