Zpětná vazba klíčem úspěchu v poradenství

Úspěch mentora závisí na otevřené zpětné vazbě. Čím je ale tato osoba starší, tím menší je pravděpodobnost, že takovou zpětnou vazbu dostanete. Autoři článku se ptali manažerů, co si od těchto vztahů slibují. Bylo zjištěno, že hledají převážně:

- cestu jak zlepšit výkonnost,

- nové přístupy řešení a nahlížení na problémy,

- čas zamýšlet se nad pracovními vztahy a rovnováhou své práce a osobního života,

- bezpečné místo k rozvíjení dovedností a schopností.

Jak mohou poradci zajistit uspokojení těchto očekávání? Díky studii poradenství v praxi se ukázalo, že na tomto poli je třeba klást důraz na to, jak jsou lidem kladeny výzvy a na poskytnuté zpětné vazbě.

Přínosná je zde práce Howarda Gardnera. Zabývá se schopností lidí chápat ostatní a to, co je motivuje a umem znát a analyzovat své vlastní pocity a využít je při ovlivňování chování. Vztahy jsou obousměrné a jakkoliv dobrý mentor je, má jen chabou šanci uspět, pokud není jeho žák vnímavý, nespolupracuje a nedokáže vnímat své potřeby a pocity.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management