Desatero talent managementu pro rok 2014

Ilustrační snímek

Většina manažerů odpovědných za řízení talentů ve firmách se snaží být stále strategičtější. Ve skutečnosti však strategičnost svých snah nijak neměří nebo se domnívají, že stačí strategicky uvažovat. Na serveru ERE.net na to upozornil uznávaný poradce v oblasti HR a současný profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan. Zdůraznil, že při řízení talentů je zásadní strategicky jednat – hledět dopředu, dosahovat měřitelných vlivů na firemní cíle a přinášet konkurenční výhody. Na základě tohoto předpokladu sestavil následující desatero novoročních předsevzetí pro manažery, kteří se zabývají talent managementem.

1. Navažte spolupráci s finančním ředitelem za účelem vymezení, měření a posílení oblastí řízení talentů s přímým vlivem na firemní cíle.

2. Na základě vymezených měřítek vytvořte talentový program s jasným zaměřením na zvyšování produktivity zaměstnanců.

3. Hledejte překážky rozvoje inovací ve vaší firmě a způsoby, jak je zmenšit nebo zcela odstranit.

4. Naučte se mluvit v řeči peněz. Převeďte svá dosavadní měřítka úspěchu v oblasti talent managementu na peníze.

5. Začněte s měřením retence zaměstnanců na základě přesných dat. Hledejte jednotlivce a pracovní funkce s nejvyšším vlivem.

6. Zajistěte rychlé sdílení nejlepší praxe řízení talentů ve firmě mezi HR a manažery.

7. Opusťte představu, že všichni jsou si rovni. Zaměřte se na jednotlivce, pracovní pozice a jednotky s nejvyšším vlivem na plnění firemních cílů.

8. Zrychlete proces učení ve firmě. Začněte tím, že změříte, jak rychle se vaši lidé učí a pokračujte sdílením nejlepších způsobů rychlého učení.

9. Srovnávejte své postupy řízení talentů s konkurencí a usilujte o to, abyste byli lepší.

10. Odkloňte se od měření toho, co se stalo např. v uplynulém roce, k měření směrem dopředu. Předvídejte problémy a příležitosti, které mohou nastat a sdílejte je s manažery.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net