Gamifikace pomáhá s onboardingem i přijetím firemních hodnot

Gamifikace jako nástroj zvýšení engagementu v onboardingu nových zaměstnanců? Proč ne! Říjnová Káva s DEVELORem představila úspěšný projekt implementovaný v procesu nástupu novýchtesterů do firmy, který zároveň posiluje produktivitu, firemní kulturu i zákaznickou zkušenost.

Káva s DEVELORem: Jak posílit produktivitu, zákaznickou zkušenost a firemní kulturu s využitím her

Přijetí nového zaměstnance, který následně odejde ještě ve zkušební době, je velký průšvih – firmu stojí úsilí i peníze, zatímco práce stojí. Úspěšně zvládnutý proces onboardingu je tudíž jedním z klíčových aspektů HR procesů ve firmě. Jak jej zrealizovat, aby nováčkům nabídl skutečný vhled do chodu firmy a umožnil jim se lépe sžít s její kulturou i hodnotami a na druhé straně měl pozitivní efekt také na servis klientům?

Dne 22. října 2018 se v Praze uskutečnilo další z pravidelných inspirativních setkání se zajímavými hosty, které organizuje vzdělávací a poradenská společnost DEVELOR. Podzimní setkání Káva s DEVELORem se tentokrát věnovalo tématu gamifikace a jejímu zapojení do HR procesů s cíleným zaměřením právě na úspěšnou adaptaci nových zaměstnanců ve firmě (ačkoliv možností využití tohoto nástroje ve firemních procesech je více).

Hostem akce byli zástupci společnosti tesenaředitel společnosti Marcel Veselka a test manažerka Klára Siegelová. Společnost tesena byla založena v roce 2013 jako poskytovatel služeb v oblasti smart testingu. Během zhruba čtyř let vyrostla z malé firmy o pár lidech na společnost se stomilionovým ročním obratem o 120 zaměstnancích, kteří se věnují odhalování rezerv v IT systémech služeb a produktů jejích klientů. Firma dnes má kromě centrály v Praze také pobočku v Londýně.

„Když jsem byl ještě zaměstnaný jako tester, frustrovalo mě, že se přijímají stále noví lidé, zatímco ty stávající nikdo pořádně nerozvíjí,“ uvedl příběh, který vedl k založení vlastní firmy, její spoluzakladatel – Marcel Veselka.

Klíčem k úspěchu a rychlému růstu teseny, kterou se díky tomuto podnětu rozhodl se svým společníkem založit, byla především pozornost věnovaná odbornému rozvoji a později i rozvoji měkkých dovedností jejích zaměstnanců. Ti jsou denně jako specialisté na testování vystavování situacím, ve kterých musí mimo jiné zákazníkům dávat konstruktivní kritiku, proč něco nefunguje, což není vždy jednoduché. Osobní i profesní rozvoj lidí se tedy stal pro firmu klíčovým faktorem, aby se mohla úspěšně na trhu mezi většími hráči etablovat.

Jak firma rostla, bylo pro ni stále těžší efektivně nováčkům předávat své hodnoty. Ze specialistů se postupně stávali team leadeři, kteří se potřebovali naučit, jak sdílet představu o firmě také juniorům efektivní cestou.

„Zpočátku, když se snažíte dělat věci po svém, přitahujete lidi, kteří to mají podobně. S růstem jsme se ale sami sobě vzdalovali, a tak jsme potřebovali více začít řešit firemní kulturu a hodnoty,“ doplnil Marcel Veselka.

V té době tesena přizvala ke spolupráci společnost DEVELOR a společně vytvořili „tesena bootcamp“, který je postaven na gamifikaci onboardingového procesu vycházející ze simulace reálných situaci, které se mohou běžně v praxi testera teseny odehrát.

Čtyři kroky k úspěšnému onboardingu

Vzájemná spolupráce na vývoji funkční „hry“, která však nebude sloužit čistě pro zábavu nováčků, zahrnula několik fází, jež se postupně uskutečnily v průběhu přibližně půl roku (reálně projekt zabral přibližně 10 „man-days“ dohromady na straně teseny i DEVELORu).

Základem projektu bylo vůbec verbalizovat klíčové hodnoty firmy, o které se firma opírá. K tomu posloužil společný „story gathering workshop“. V další fázi bylo nutné si společně sdělit rámec, klíčové role a situace, které by měla hra mapovat. Následně vznikl první návrh hry, která poté prošla vlastním testováním a zlepšováním do aktuální podoby.

Klára Siegelová, která se podílí na realizaci onboardingu ve firmě, popsala příběh, na kterém je hra postavena:

Elon Musk se rozhodl zavézt nové terénní elektronické vozidlo, které je nutné před uvedením na trh důkladně otestovat. V rámci hry spolu soutěží dva týmy, které mají jasně definované role od zástupců byznysu přes vývoj až po testování. V rámci herního plánu plní určité úkoly a po každé fázi dostávají zpětnou vazbu na svůj postup. V rámci hry zároveň jednotlivci dostávají tzv. badges za projevení určitého jednání, které je v souladu s hodnotami firmy. Hra tak vychází nejen ze skutečných situací (příkladem je řešení situace, kdy je tester křivě obviněn za chybu v testování), na které pomáhá nováčky připravit, ale zároveň je nenásilnou formou seznamuje s firemní kulturou a hodnotami, které společnost zastává.

Příklad teseny byl jednou z možností, jak lze gamifikaci aplikovat na konkrétní potřeby firmy, a navíc s určitým přesahem. Společnost DEVELOR dále představila svá další řešení, která umožňují řešit formou gamifikace také jiné firemní procesy, ať už se jedná o strategické vyjednávání (hry Eyren Hills, Diplomacy Games, Námořní develpment), pochopení logistických procesů (LogSim Game, Prima Pasta, NewPhone) nebo leadership dovednosti (oblíbená hra Leadership inspirovaný Amundsenem, která pomáhá rozvíjet manažerské dovednosti). V současné době se společnost DEVELOR věnuje také vývoji her pro rozvoj agilního přístupu ve firmách a pro projektový management.

Zbývající prostor dopoledního setkání vyplnila hra ve stylu World Café, během které jednotliví účastníci v týmech, které se průběžně měnily, sdíleli vlastní představy o využití gamifikace. Řada z nich se vedle své reálné zkušenosti podělila také o nápady a přání, jak by herní prvek rádi zapojili do svých potřeb ve firmách: například jak dávat zaměstnancům efektivně zpětnou vazbu, jak zlepšit bezpečnostní školení nebo jak lépe porozumět různým národnostním skupinám a obecně diverzitě ve firmě. Na mnohá z nich přítomní zástupci společnosti DEVELOR sami reagovali svými zkušenostmi. Jiná se možná stanou výzvou, které teprve začnou firmy řešit.

 

Zajímá vás, jak by se dala gamifikace využít právě pro vaše potřeby ve firmě? Rádi byste se zúčastnili některého z dalších setkání Káva s DEVELORem. Více informací naleznete na www.develor.cz.