Kde je etika a kde chybí?

Británie je národ morálně pochybných a neetických lidí, zatímco Američané jsou nejetičtější lidé v anglicky mluvícím světě. Ukázal to alespoň výzkum zaměřený na etiku, kterého se zúčastnilo více než 20 000 čtenářů Times Online ze 162 zemí.

Výzkum zpracoval Roger Steare z britské Cass Business School. Výsledky dále ukázaly, že ženy jsou mravnější než muži, věřící lidé jsou zásadovější než ateisté a lidé se silným politickým přesvědčením jsou výrazně méně morální než ti bez něho.

Ženy jsou podle tohoto výzkumu soucitnější a altruističtější než muži. Ženský etický profil zahrnuje vyšší míru sociálního a principiálního uvědomění spolu s ochotou. Podobně jsou na tom i muži pracující ve zdravotnictví, charitě nebo v oblasti umění.

Z hlediska věku dosahuje člověk morální dospělosti přibližně ve 33 letech. Nadále se však vyvíjí i v pozdějších letech. Profesor Steare proto doporučuje firmám, aby si uchovaly starší a zkušené zaměstnance.

U věřících lidí hraje zásadní úlohu tendence k dodržování pravidel. V tomto směru vedou muslimové. Z hlediska povolání jsou to pak vojáci, zdravotníci, chemici nebo bankéři. Nízké sociální uvědomění mají naopak zaměstnanci v oblasti technologií nebo energetiky.

Etický profil souvisí také se vzděláním. S vysokoškolským vzděláním přichází menší důvěra v pravidla a větší spoléhání na zásady. Sociální uvědomění však klesá. Naučíme se tedy dobře rozhodovat na základě rozumu, ale často ztrácíme empatii.

Britové vyšli z tohoto výzkumu s ženským morálním profilem – zajímají se, nikoli však dostatečně. Jihoafričané dosáhli vysokého hodnocení v otázce dodržování pravidel a zásad, což je naopak mužský profil. Obyvatelé Nového Zélandu, Austrálie a Kanady mají zase vysoké sociální uvědomění. Ve všech zkoumaných oblastech se však nejlépe umístili Američané. Pravděpodobně to souvisí s vysokou mírou zastoupení věřících obyvatel.

-kk-
Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online