Kosmetické zákroky dělají vrásky zaměstnavatelům

Počet kosmetických zákroků provedených ve Velké Británii se zvýšil v posledním roce o 12,2 % – je to trend, který bez pochyby má velký vliv i na pracovní prostředí. Stále více zaměstnanců požaduje volno za účelem podstoupení volitelných chirurgických zákroků. Staví tak své zaměstnavatele do nelehké pozice.

Měl by zaměstnanec dostat placené volno na kosmetické zákroky?

Zaměstnavatelé by měli být opatrní. Hodně záleží samozřejmě na tom, zda zaměstnanec požaduje dovolenou, neplacené volno nebo placené volno - „sick day“ (SD). Každá žádost by měla být zvážena individuálně, měly by být brány v potaz konkrétní okolnosti, ale přesto by měl být zajištěn konzistentní přístup.

Jaká jsou rizika odmítnutí volna nebo placeného SD?

Odmítnutí žádosti o SD nebo volno pro kosmetickou chirurgii může vést třeba k žalobě ze sexuální diskriminace, protože statistiky uvádějí, že většinu pacientů tvoří ženy.

Co když není zákrok nutný?

Na tomto místě není snadné radit. Co když například zaměstnanec shledává velikost nebo tvar svého nosu neúnosným. Tento stav vážně ovlivňuje jeho sebevědomí a dokonce mu způsobuje deprese. Pokud je zákrok jediným způsobem, jak ulehčit depresím, je tedy operace ze zdravotního pohledu nutná? Taková otázka by měla být zodpovězena pečlivým posuzováním případ od případu.   

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management