Manažerská triáda vás seznámí s největšími špeky z praxe manažerů

Vedení lidí je krásná práce, ale zároveň i dost náročný úkol – právě proto, že jde zrovna o lidi! A jelikož účelem managementu je, alespoň dle obecných definic, dosahovat výsledků skrze druhé, pak je třeba pochopit, jak odbornost a schopnosti své i ostatních přetavit v kýžený úspěch.

Manažerská triáda I., II., III.: Role, Lidi, Výkon, INNERGY

Základní pilíře práce každého manažera vychází z poznání jeho role, porozumění a umění péče o lidi a orientace na výkon. Právě s tímto trojlístkem se naučíte pracovat v rámci třídenního interaktivního workshopu Manažerská triáda – Role, Lidi, Výkon, který pomáhá začínajícím manažerům a team leaderům lépe definovat jejich práci a inspiruje také zkušenější lídry osvědčenými tipy a zkušenostmi jiných.

Tento třídenní workshop napadlo uspořádat certifikovanou koučku Pavlu Pavlíkovou, působící pod značkou INNERGY, zhruba před rokem díky poptávce jednoho klienta:

„Dlouhodobě spolupracuju s manažery, kterým pomáhám individuálně nastavovat jejich manažerský styl. Vloni jsem dostala poptávku od svého letitého klienta, jestli bych jim na toto téma nemohla připravit přímo skupinový trénink u nich ve firmě, a tak jsem dala dohromady největší špeky z praxe, se kterými se setkávám, až nakonec vznikla Manažerská triáda, kterou nyní pořádám také veřejně,“ uvádí Pavla Pavlíková.

V roce 2018 na toto téma nakonec uspořádala celkem čtyři workshopy, dva firemní a dva veřejné, letos jich má naplánováno už osm a je vidět, že téma je opravdu žádané.

Manažerská triáda I., II., III.: Role, Lidi, Výkon, INNERGY

Začněte u sebe (Role manažera)

Celý workshop probíhá v přibližně tříměsíčním časovém horizontu, díky čemuž mají účastníci možnost si mezi jednotlivými setkáními otestovat dílčí podněty v praxi a vyladit svůj manažerský styl ještě, než celý kurz skončí.

Úvodní setkání, kterého jsem měla možnost se zúčastnit, příznačně začíná hlubším poznáním vlastní osobnosti a role manažera, neboť kde jinde začít, když chci kvalitně vést a inspirovat druhé, než u sebe?

Jelikož jsem na kurzu u Pavly nebyla poprvé, opětovně jsem pozitivně kvitovala menší počet účastníků ve skupině, kterého se snaží u těchto interaktivních setkání držet. Tentokrát jsme byli čtyři v zastoupení tří oborů – technologií, umění a mého oboru – médií. Každý s různými zkušenostmi s vedením lidí, avšak všichni s otázkami, které jsme si přáli zodpovědět:

  • Jak pracovat s „rozbuškami“ v týmu?
  • Jak lépe delegovat?
  • Jak se popasovat s generačními rozdíly?
  • Jak komunikovat směrem nahoru, dolů, napříč firmou? ...

Manažerská triáda I., II., III.: Role, Lidi, Výkon, INNERGY

Odborník přemýšlí v limitech, manažer v příležitostech

Pojetí workshopu je skutečně interaktivní od začátku do konce. Pavla nás postupně zapojovala do společných úvah nad tím, jak my sami vnímáme manažerskou roli – obecně i u sebe samých. V rámci cvičení jsme si definovali nejčastější nástrahy při přesunu na manažerskou pozici a také brzdy, které brání převzít manažerskou roli „naplno“. Už během těchto diskuzí jsme si stihli vyměnit pár tipů a podnětů, které se nám osvědčily v praxi, a jak se záhy ukázalo, řešení pro námi definovaná „Jak?“ mohou být někdy snazší, než by se zdálo.

Jedním ze „špeků“, který často lidé řeší při přesunu na manažerskou pozici, je pocit, že s odklonem od své expertní práce přestávají vidět výsledky. Odborníci totiž přemýšlí v určitých limitech – mají své dílčí cíle nebo standardy, které mají naplnit. Manažeři to mají ale jiné, jejich práce není ze své podstaty nikdy dokončena, což může být frustrující... Pavla přenesla tento problém do roviny psychologie, aby nám ukázala, že oprávněně souvisí s obecnou tendencí naší mysli dokončovat nedokončené:

„Když se pořád k něčemu vracíme, bere nám to energii. Jako specialista mohu uzavřít některé věci za jediný den, zato úkolem manažera je pořád přemýšlet dopředu. Nemá vidinu konce a ten pocit z nedokončené práce bývá nejčastější příčinou frustrace nebo vyhoření,“ uvedla Pavla Pavlíková. Zároveň doplnila, že tito manažeři se pak nezřídka vrací zpět ke své odborné práci.

Manažerská triáda I., II., III.: Role, Lidi, Výkon, INNERGY

Rolí manažera a specialisty jsme se během celého úvodního workshopu zabývali skutečně ze všech stran, abychom dobře pochopili jeho působení a činnosti v týmu a celé firmě. Na tuto problematiku vhodně navázala oblast kompetentnosti a způsobu, jak pracovat s lidmi, podle úrovně jejich znalostí, dovedností a motivace pro práci. Líbil se mi hlavně snadno pochopitelný a zapamatovatelný model švestky, který demonstruje osobnost lidí a důležitost práce s jejich myšlením.

Závěrem setkání jsme se věnovali také vlastní motivaci manažera pro jeho práci, která bývá bohužel opomíjeným faktorem. Často se totiž hovoří o tom, jak motivovat a angažovat lidi v týmu, zatímco u manažerů se má zato, že jejich motivace je něco jako perpetuum mobile. Tak to ale samozřejmě není.

A jelikož nejčastějším důvodem odchodu zaměstnanců z firem bývá právě styl vedení, který může být způsoben klidně i demotivací a frustrací samotného manažera, je potřeba se tímto tématem důsledně zabývat. Dobře, že je mu v rámci workshopu věnován dostatečný prostor...

Zúčastněte se Manažerské triády I, II, III: Role, Lidi, Výkon

Nechte si ji uspořádat od Pavly na míru pro Vaši společnost:

Manažerská triáda pro firmy

Zúčastněte se individuálně otevřeného kurzu:

Manažerská triáda pro jednotlivce

 

Přečtěte si také odborné články Pavly, ve kterých nabízí řadu dalších podnětů k základním oblastem managementu – Role, Lidi, Výkon.