Novodobá bible HR Business Partneringu konečně také česky

Nakladatelství Grada ve spolupráci s DMC management consulting vydává novodobou bibli HR Business Partneringu – český překlad knihy Davea Ulricha Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem – 6 kompetencí pro HR budoucnosti. Originální název knihy HR from the Outside In: Six Competencies for the Future of Human Resources naznačuje, že úkolem soudobého HR je naučit se na sebe dívat zvenku, z pohledu zákazníků, dodavatelů nebo konkurentů.

Kniha bude slavnostně pokřtěna 21. 3. 2014 v kavárně Leica Gallery Prague, Školská 28. Křest doprovodí další z pravidelných workshopů pro personalisty – Snídaně s DMC – na téma HR Business Partner. V ceně workshopu je zahrnut i jeden výtisk knihy v hodnotě 495 Kč, který účastníci obdrží přímo na místě.

Společnosti se poučily z ekonomické krize a snaží se být efektivní. Proto se ve zvýšené míře zaměřují i na oblast řízení lidských zdrojů. Nestačí pouze změnit strukturu řízení HR nebo názvy pozic. Implementace modelu HR Business Partner znamená revoluční přerod HR z podpůrné jednotky zajišťující operativní agendu v personalistice na skutečného strategického partnera jednotlivých oddělení přinášejícího jasnou přidanou hodnotu.

Profesor Dave Ulrich a jeho spoluautoři Jon Younger, Wayne Brockbank a Mike Ulrich v knize jasně formulují, proč musí HR tuto hodnotu generovat, kde hledat její zdroje, co zajistí HR manažerům a vedení firmy, že jejich práce je v souladu se strategickými cíli, a jak sladit, propojit a inovovat postupy v oblasti řízení lidských zdrojů tak, aby zahrnovaly lidské, výkonové, komunikační i pracovní aspekty.

Shrnutí výsledků mnohaletého sledování fungování firem přináší zajímavé odpovědi na tři základní otázky HR profesionálů:

1. Čím mají HR profesionálové být a co mají vědět a dělat, aby byli vnímáni jako přínosní a efektivní?

2. Čím mají HR profesionálové být a co mají vědět a dělat, aby zlepšovali obchodní výsledky svých společností a podíleli se na nich?

3. Na co se mají HR oddělení soustředit, aby se zlepšila obchodní výkonnost firem?

Kniha je určena odborné veřejnosti, např. vedoucím pracovníkům oddělení lidských zdrojů, pracovníkům HR, liniovým manažerům, poradcům a výzkumníkům v oblasti HR, studentům nebo dalším čtenářům zvažujícím kariéru v oblasti HR.

Vychází začátkem března 2014 a k dostání bude v kamenných i internetových knihkupectvích za cenu 495 Kč.

Nové kompetence HR popsané v knize jsou přesně tím, po čem léta volá vedení firem. Autoři identifikují, jak může HR vytvářet jasnou hodnotu, která při „klasickém“ řízení HR zůstává skryta anebo vůbec nevzniká. Potenciál zlepšování historicky nejoblíbenějšího způsobu řízení HR byl již vyčerpán a není schopen efektivně reagovat na změny, kterými společnosti procházejí. Kniha přináší vedoucím pracovníkům nový pohled „zvenku“ na to, co společnost od HR budoucnosti očekává. Kniha má plné právo na stálé místo na stole všech HR pracovníků.“

Markéta Šimáková, Partner, DMC management consulting s.r.o., www.dmc-cz.com

O autorech knihy

Dave Ulrich je profesorem na Ross School of Business při University of Michigan, partnerem poradenské společnosti RBL Group a výkonným ředitelem RBL Institute. Publikoval přes 200 článků nebo kapitol knih a sám je autorem 23 knižních titulů. Je autorem prvního konceptu HR Business partneringu, který popsal v roce 1997 ve své knize Human Resource Champions.

Jon Younger je partnerem poradenské společnosti RBL Group a vede její divizi strategického HR. Je také ředitelem RBL Institute. Je autorem čtyř knih a pilně sevěnuje své poradenské činnosti v Severní Americe, Evropě a Asii.

Wayne Brockbank působí jako Clinical Professor of Business na Ross School of Business při University of Michigan a je emeritním partnerem poradenské společnosti RBL Consulting Group.

Mike Ulrich je studentem doktorandského studia na Moore School of Business při University of South Carolina v oboru výzkumných metod a statistické analýzy.

Více informací o křtu knihy: http://www.dmc-cz.com/images/dokumenty/pdf/dmc_krest_brezen_web.pdf

Více informací o knize: http://www.grada.cz/nova-era-rizeni-lidskych-zdroju-ze-servisu-partnerem_8074/kniha/katalog/