Patří starší zaměstnanci do starého železa?

Lidé, kteří se blíží důchodovému věku, odkládají v současném ekonomickém klimatu svůj odchod ze zaměstnání. Objevují se proto obavy, zda to zaměstnavatelům nepřinese příliš velkou zátěž. Podle vědců z americké Wharton School při University of Pennsylvania nicméně není třeba se bát. Ve svých posledních výzkumech totiž dokázali vyvrátit několik typických mýtů o starších pracovnících.

Prvním mýtem se ukázal být předpoklad, že starší zaměstnanci stojí více než mladší a jsou při práci méně produktivní. Vedoucí Centra pro lidské zdroje na Wharton School Peter Cappelli dospěl ve svém výzkumu ke zjištění, že i když se starší zaměstnanci déle zotavují z úrazů, obecně tráví na nemocenské méně dní než jejich mladší kolegové. Dále jsou pro zaměstnavatele levnější, neboť většina z nich již nepečuje o malé děti. Vykazují též nižší míru absencí a fluktuace. Navíc disponují lepšími interpersonálními dovednostmi a lépe jednají se zákazníky.

Jako druhý mýtus byla vyvrácena domněnka, že lidé blížící se důchodovému věku ztrácejí zájem o svou práci. Naopak se ukázalo, že tito lidé se v práci více angažují a jsou spokojenější. Není také pravda, že by se odmítali učit novým věcem.

Nakonec se podařilo vyvrátit i mýtus předpokládající, že starší zaměstnanci brání mladým získat práci. Ukazuje se, že politika zemí, které vedou zaměstnance k brzkému odchodu do důchodu, má devastující vliv na zaměstnanost mladých. Příčinou je rostoucí počet důchodců, který nutí vlády financovat důchodové systémy zvyšováním daní, což vede zaměstnavatele k omezování náboru či snižování platů.

-kk-

Zdroj: Knowledge@Wharton - odborný portál přední světové obchodní školy Wharton při University of Pennsylvania
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge@Wharton