Přebytek talentů se nekoná

Vysoká míra nezaměstnanosti na globálních trzích nezajistila nadbytek talentů, jak očekávaly mnohé organizace či jak si v duchu přáli obchodní vůdcové. Vyplývá to alespoň ze studie společností Deloitte a Forbes Insights s názvem Talent Edge 2020.

Boj o talenty na globálních i vznikajících trzích je naopak závažným problémem pro 41 % respondentů z řad ředitelů a manažerů odpovědných za řízení talentů v globálních firmách. 48 % hlásí problém s talenty v regionu Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA), 35 % v Severní a Jižní Americe a 41 % v pacifické Asii.

Chybějí především výzkumníci a lídři

Nejkritičtější je dle výsledků studie nedostatek talentů v odvětví výzkumu a vývoje, na který upozornilo 72 % respondentů. Více než polovina (56 %) pak pozoruje a nadále očekává nedostatek vůdcovských talentů na úrovni nejvyššího řízení firem. 63 % navíc vidí velký problém v udržení svých talentů v následujících 12 měsících.

Pozitivní je, že většina firem uvažuje globálně. Dvě třetiny respondentů předvídají, že se jejich organizace v příštím roce více zaměří řízení globální diverzity a mobility.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork