Připravte se na velká data v HR

Ilustrační snímek

Vaše firma to pravděpodobně nemá a pokud ano, nedokáže s tím efektivně pracovat. Jakmile se to však jednou dostane do HR, bude to revoluce. Řeč je o tzv. velkých datech (big data) – fenoménu, který si v poslední době získává stále větší pozornost v otázce řízení firem. Co to vlastně jsou big data a co od nich můžeme očekávat v HR? Na tyto otázky se nedávno zaměřil server staffing.org a přinesl následující odpovědi.

Pojem velká data označuje soubor dat, jejichž objem je tak velký, že je nelze analyzovat a běžně s nimi pracovat se stávajícím hardwarovým a softwarovým vybavením. Mohou to být záznamy o obchodních transakcích, různé záznamy o aktivitách zaměstnanců, ale i e-maily nebo fotografie. Všechny ty počítače, telefony, kamery a další zařízení připojená k firemním datovým sítím zkrátka vytvářejí obrovské množství dat, která mohou firmám pomáhat odhalovat zajímavé širší souvislosti a možnosti efektivnějšího rozvoje.

Snad každý personalista se setkal s výtkou, že nedokáže empiricky podložit svá tvrzení ohledně spojitostí mezi řízením lidského kapitálu a ziskovostí firmy. Zpracování velkých dat proto může pro HR znamenat skutečnou revoluci. Stávající technologie nám pomáhají odpovídat na otázky jako: Jak dlouho by měl trvat nábor nového zaměstnance? Kolik peněz by měl stát? Jací lidé jsou pro firmu nejlepší a kde je hledat? Jak si je můžeme udržet?

Velká data slibují propojení různých samostatných databází s údaji o náboru, odměňování, výkonnosti, vzdělávání a rozvoji, fluktuaci apod., abychom dokázali odpovědět i otázky, zda existuje korelace mezi:

  • zkušenostmi a pracovní výkonností,

  • zvyšováním mzdy a produktivitou,

  • rozvojovými programy a mírou fluktuace,

  • délkou pracovního poměru a produktivitou,

  • kvalitou náboru a ziskem firmy apod.

Využívání velkých dat v HR již začíná u největších zaměstnavatelů a dodavatelů řešení. Ti mají dostatek dat a prostředků na vývoj potřebných algoritmů a modelů zpracování dat. I vy však můžete začít již dnes tím, že budete sbírat HR data a udržovat je v aktuální podobě.

Obrovský potenciál velkých dat a zájem firem o jejich zpracování dokládá například nejnovější globální výzkum společnosti Cisco s názvem Cisco Connected World Technology Report. Více si o něm můžete přečíst v tiskové zprávě nebo přímo na stránce s výsledky výzkumu.

-kk-

Zdroj: Staffing.org - Server americké výzkumné a poradenské společnosti Staffing.org, přední zdroj v oblasti měřítek a best practices v oblasti získávání a řízení talentů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Staffing.org