Průzkum: Opravdu produktivní se cítí jen 8 % českých zaměstnanců

České firmy nevyužívají potenciál svých zaměstnanců. Češi se necítí být dost produktivní a podle průzkumu společnosti Microsoft zaostávají i co se týče inovativnosti a strategického přínosu pro své firmy. Množství výkonných a angažovaných zaměstnanců přitom výrazně roste ve firmách, které si moderní technologie nejen pořídí, ale i používají, a především digitálně přemýšlejí.

Ilustrační snímek

Jen necelá pětina českých firem dokázala zavést digitální pracovní kulturu a ve srovnání s Evropou máme co dohánět i ve využívání nových technologií.

Microsoft v rozsáhlé analýze Proč technologie nestačí: Digitální kultura jako konkurenční výhoda zjišťoval, jak nové technologie ovlivňují výkonnost a inovativnost zaměstnanců a jejich schopnost dát ze sebe to nejlepší. Průzkum mezi 20 tisíci zaměstnanci ve 21 evropských zemích včetně tisícovky v Česku zjistil, že i přes zavádění nových technologií produktivita a kreativita v řadě podniků stagnuje.

Jen 11,4 % Evropanů cítí, že jsou plně produktivní, v Česku dokonce 8,4 %. Sotva 17 % zaměstnanců v Česku i Evropě věří, že jsou velmi inovativní a pouze 15,6 % českých (18,5 % evropských) pracovníků má prostor pro to, aby přinášeli skutečnou hodnotu.

Technologie nestačí, klíčová je kulturní změna

Průzkum odhalil propastný rozdíl mezi firmami, které technologie pouze „mají“, a těmi, které s jejich pomocí zavádějí moderní styl práce – tedy digitální pracovní kulturu. Ta je klíčovým předpokladem pro to, aby technologie firmě opravdu pomohly zvýšit produktivitu, kreativitu, zapojení a přínos zaměstnanců. České firmy, které se na vytváření digitální kultury soustředí, vykazují nárůst ve všech sledovaných oblastech:

  • o 12 % více produktivních pracovníků,
  • o 20 % více inovativních kolegů,
  • o 35 % více lidí, kteří přinášejí strategickou hodnotu.

Digitální pracovní kulturu je potřeba stavět na kvalitní firemní kultuře jako takové. Česká firemní kultura se podle průzkumu nejvíce potýká s těmito výzvami:

  • zaměření na vysokou kvalitu práce – spíše než na čas strávený v kanceláři,
  • propojenost mezi týmy a schopnost pracovat společně – nikoli řešit jen své dílčí cíle a potřeby,
  • samostatnost při práci – spíše než čekání na přesné zadání a formální zpracování.

Využívání technologií v Česku je výrazně pod evropským průměrem

Překvapivé je zjištění, že i ve využívání moderních technologií zaostává Česko za Evropou – o celých 20 %. Nejde přitom jenom o to, zda podniky technologie mají, častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají. Právě zde hraje roli jasná vize a odhodlání vedení změnit zavedené postupy a návyky, aby lidé dokázali pracovat efektivněji.

Hlavní praktickou překážkou pro to, aby technologie firmám přinesly žádoucí užitek, je v Česku nedostatečná technická podpora uživatelů. 

Evropské výsledky jsou k dispozici zde.