Report z online konference - Návrat do kanceláří jako příležitost pro změnu

24.6.2021 proběhla ve spolupráci firem Assessment Systems, Fitgee a CAPEXUS online konference na téma Návrat do kanceláří jako příležitost pro změnu. Na konferenci se toto téma probíralo ze tří různých pohledů.

online konference - Návrat do kanceláří jako příležitost pro změnu

Ten první uvedla Apolena Weissová, Workplace Consultant ze společnosti CAPEXUS, která představila 4 principy moderního pracovního prostředí a doporučila nám, abychom návrat brali jako příležitost ke změně nejen layoutu kanceláří ale i každodenní kancelářské rutiny.

S Katarínou Železnou, zakladatelkou a CEO společnosti Fitgee jsme se po ránu nejprve protáhli a dozvěděli se, jak je důležité se před, ale i během práce správně rozhýbat, abychom za počítačem neztráceli na produktivitě, nebolela nás záda a nezadělali si tak na dlouhodobé zdravotní potíže.

Třetí a poslední téma duševního zdraví, dopadů Covidu a jak co nejpohodověji zvládnout návrat do kanceláře představila Nikola Kročková s Adamem Šímou ze společnosti Assessment Systems. A právě Nikola Kročková, produktová manažerka Employee Assisstance Programu nám na toto téma poskytla pár zajímavých dat a poradila, co z pozice HR můžeme dělat.

Dopady Covidu na mentální zdraví zaměstnanců – co už víme?

Věděli jste, že dle psychologie katastrof se pandemie řadí do stejné kategorie jako např. válečný stav? To, že měla a stále má vliv na duševní zdraví zřejmě již nemusím představovat. Každý z nás to v nějaké míře velmi pravděpodobně pocítil sám. A pokud chcete objektivní důkazy, odborníci i výzkumy hovoří jasně. V Česku výskyt psychických poruch v populaci vzrostl z 20 na 33 % a jsou i země, kde jsou čísla ještě vyšší. Největší nárůst byl zaznamenán v oblasti depresivních (z 4 na 12%) a úzkostných symptomů (z 8 na 13%).

Co nás v oblasti mentálního zdraví čeká – víme už něco?

Ano, něco málo už víme. Zahraniční výzkumy naznačují, že počet lidí s psychickým onemocněním bude přetrvávat v těchto vysokých číslech, možná bude i vyšší než doposud. Americký výzkum na velkém vzorku záznamů ukazuje, že téměř 1 z 5 pacientů, kteří prodělali onemocnění COVID-19, jsou do 90 dnů poté diagnostikováni s psychickými obtížemi. Více zatím o přímém vztahu covidu a psychických onemocnění nevíme a bude zde hrát roli mnoho dalších faktorů, avšak co se týče důsledků, čísla hovoří jasně.

„Po prvním roce jsme viděli psychické potíže i u velmi psychicky odolných jedinců a s pokračujícími opatřeními a nejistotou, co bude dál, mohou i těm z nás nejhouževnatějším docházet síly. Vyčerpáváme se díky neustálé potřebě se znovu a znovu adaptovat na nové situace. Na druhou stranu má mnoho z nás již vytvořené funkční mechanismy, jak změny a celou, neustále měnící se situaci pandemie zvládat. Jejich budování vidím jako klíčové.“

„Pro každého z nás je to něco jiného, ať už jste začali běhat, častěji se teď vídáte s přáteli nebo o sebe sama pečujete jinak, viz. např. https://www.opatruj.se/pece-o-sebe

Jak pomoci zaměstnancům při návratu do kanceláří?

Pro zaměstnance je návrat do kanceláře psychicky náročný především protože si ti, kteří si již stihli zvyknout na pracovní režim z domova, musí znovu vytvářet návyky přizpůsobené práci z kanceláře a často ještě za ztížených podmínek. Návratem do kanceláří se znovu mění celý pracovní styl zaměstnanců. Někteří již mohou být z neustálých změn unaveni. Každý tuto situaci zvládá jinak, někdo lépe, někdo naopak hůře. My však musíme nabídnout pomoc každému.

Rozhodně nechci, abyste po přečtení předchozích odstavců nabyli dojmu, že se do kanceláře vrací všichni s depresí nebo úzkostí. Naopak předpokládat, že všichni to zvládnout bez problému ze dne na den je ovšem z mého pohledu až příliš optimistické. Základní doporučení, platné nejen při návratu do kanceláře, je nepředpokládat, ale ptát se. Ptát se můžeme následovně:

  • Jak to zvládáte?

  • Chcete o tom mluvit? Pravidelně?

  • V čem Vás můžeme podpořit?

  • Na co se těšíte?

  • Co se dá při této příležitosti změnit?

Věřím, že i pro vedení a HR jsou to náročné časy. Během pandemie jsme v tomto ohledu měli možnost pomoci mnohým klientům s nastavením nového režimu a podpory pro jejich zaměstnance. Chci ocenit firmy, které na své zaměstnance v tomto směru myslí a těší mě je v tom podporovat.“

Pokud se však ve vaší firmě najde někdo, kdo by tuto změnu snášel hůře, nebo měl dokonce jiné psychické obtíže, které vyžadují psychologickou pomoc, HR by mu mělo být schopno alespoň doporučit, kam se obrátit.

Jednou z preventivních variant, jak takovéto situace řešit je i náš Employee Assisstance Program. Ten formou benefitu nabízí zaměstnancům psychologické, právní nebo finanční poradenství zdarma. Více o EAP najdete na https://e-a.cz/.

Pokud máte zájem o záznam celé konference, můžete si jej vyžádat na následujícím odkazu: https://www.capexus.cz/konference-navrat-do-kancelari