Řešíte nárůst politiky na pracovišti?

Organizační politika působí na pracovištích nejvíce stresu a podle posledního průzkumu manažerských expertů z britské společnosti Roffey Park se v posledních letech dostává stále více do popředí.

Více než polovina ze 490 dotázaných manažerů ve zmíněném průzkumu souhlasila s tím, že se jedná o problém, který je závažnější než například pracovní zatížení, nejasné pracovní role nebo problematika pracovní doby. Před deseti lety byla ale politika na konci podobného seznamu.

Vedení ve stylu příkazů a kontroly začíná být neefektivní. Aby mohli fungovat, manažeři se museli stát experty v ovlivňování, vyjednávání a navigaci v organizačních sítích. Vzdor tomu se překvapivě snižuje počet stresovaných manažerů (68 % oproti 78 % v roce 2005 a 91 % v roce 1998).

Analytici zmiňované zprávy to přikládají širší akceptaci současného stylu života. 62 % z oslovených manažerů tvrdilo, že jsou spokojeni se svou životní a pracovní rovnováhou, což je nejlepší výsledek za posledních deset let. 67 % navíc uvedlo, že by odmítlo povýšení, pokud by mělo tuto rovnováhu negativně ovlivnit.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management